Kampania informacyjno-promocyjna

Rozpoczynamy realizację pierwszej kampanii informacyjno-promocyjnej na tak wielką skalę poświęconej potencjałowi gospodarczemu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Obejmuje ona takie działania jak ogólnopolska kampania reklamowa w telewizji, radiu, prasie, internecie, działania PR w Polsce i zagranicą, w mediach społecznościowych oraz specjalny spot i folder promocyjny. Hasło przewodnie akcji promocyjnej brzmi Mazury to Biznes. Chcielibyśmy nią dotrzeć do jak największej liczby liderów opinii, inwestorów i profesjonalistów, odbiorców polskich usług oraz turystów biznesowych. Mazury to coś więcej niż turystyka. Kraina Wielkich Jezior Mazurskich jest regionem atrakcyjnym pod względem możliwości rozwoju biznesu, posiadającym przewagę konkurencyjną nad innymi regionami Polski, gdzie z sukcesem można prowadzić i rozwijać biznes w ramach trzech kluczowych, inteligentnych specjalizacji: ekonomia wody, drewno i meblarstwo, żywność wysokiej jakości. Kraina Wielkich Jezior Mazurskich to idealne miejsce do inwestowania.