Misje gospodarcze

Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 we współpracy z 11 gminami (partnerami projektu) realizuje przyjazdowe misje gospodarcze obejmujące przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu z takich krajów jak Rosja, Ukraina, Litwa, Łotwa, Estonia, Dania, Szwecja i Niemcy. Celem misji jest nawiązanie bliższej współpracy pomiędzy lokalnym, a zagranicznym biznesem, wzrost  zainteresowania potencjałem gospodarczym obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, w tym przede wszystkim jego ofertą eksportową oraz możliwością lokowania tu zagranicznych inwestycji. W okresie od czerwca 2018 roku do października 2019 roku łącznie zrealizowanych zostanie 15 misji przyjazdowych. Zaproszeni goście reprezentują różne branże począwszy od przetwórstwa spożywczego po przemysł. W ramach misji gospodarczych zagraniczni przedstawiciele odwiedzają lokalnych przedsiębiorców, spotykają się z samorządowcami, reprezentantami instytucji otoczenia biznesu, czy szkolnictwa. Tego typu wydarzenia są również znakomitą okazją do wymiany doświadczeń i dzielenia się spostrzeżeniami. Najbliższa misja gospodarcza odbędzie się w maju bieżącego roku w Mikołajkach i Piszu z udziałem gości z Rosji i Łotwy. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.