nformujemy, że Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego zaprasza wszystkich przedsiębiorców z regionu do udziału w wielobranżowej przyjazdowej misji gospodarczej  dla przedsiębiorców z Austrii i Niemiec. 

Celem organizacji misji jest przede wszystkim:
  ⇒ wsparcie w nawiązaniu relacji biznesowych z przedsiębiorcami z regionu Warmii i Mazur,
  ⇒ prezentacja potencjału gospodarczego województwa pod kątem pozyskania partnerów eksportowej wymiany handlowej,
  ⇒ budowanie wizerunku Warmii i Mazur jako regionu atrakcyjnego w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych jak również wiarygodnego partnera biznesowego.     

Termin:  29  maja 2019 roku

Miejsce:  Część konferencyjna oraz spotkania B2B odbędą się w  Hotelu Kur***  przy ul. Kajakowej 2 w Olsztynie

Termin rekrutacji: do 24 maja 2019 r. 

Więcej informacji na stronie www.invest.warmia.mazury.pl (link http://invest.warmia.mazury.pl/pl/o-regionie/aktualnosci/300504-przedsiebiorco-zapraszamy-do-udzialu-w-misji-gospodarczej.html