Zapraszamy do udziału w otwartych spotkaniach z przedstawicielami biznesu z Danii i Szwecji

Od 4 do 7 września w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich gościmy przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu z Danii i Szwecji. Nasi goście (poniżej szczegółowa prezentacja firm) są zainteresowani nawiązaniem bliższej współpracy z lokalnymi firmami związanymi z Regionalną Inteligentną Specjalizacją „Ekonomia Wody” oraz „Zdrowa żywność”.

Zapraszamy do udziału w otwartych spotkaniach / seminariach w Ruskiej Wsi, Gmina Węgorzewo (5.09, czwartek) i Wilkasach, Gmina Giżycko (6.09, piątek). Będą one okazją do bezpośrednich spotkań i rozmów służących nawiązywaniu kontaktów, jak również promocji oferty inwestycyjnej obszaru Wielkich Jezior Mazurskich.

05.09.2019 (17:00 – 19:00)

Seminarium na temat potencjału inwestycyjnego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Węgorzewo. Spotkanie z przedstawicielami samorządu oraz lokalnymi przedsiębiorcami, rozmowy B2B. Adres : Villa Sielanka, Ruska Wieś 5B, 11-600 Węgorzewo

 • 17.00 – Przywitanie uczestników
 • 17.05 – Prezentacja potencjału inwestycyjnego Miasta i Gminy Węgorzewo (Burmistrz / przedstawiciel urzędu)
 • 17.30 – Prezentacja Stowarzyszenia WJM 2020
 • 17.45 – Prezentacja uczestników misji gospodraczej / przedstawicieli biznesu z Danii i Szwecji
 • 18.15 – Prezentacja przedsiębiorców KWJM uczestniczących w seminarium
 • 18.30 – Rozmowy bilateralne / B2B.


06.09.2019 (17:00 – 19:00)

Seminarium na temat potencjału inwestycyjnego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich ze szcze-gólnym uwzględnieniem Gminy Giżycko i Miasta Giżycko. Spotkanie z przedstawicielami sa-morządu oraz lokalnymi przedsiębiorcami, rozmowy B2B. Adres : Hotel Tajty, ul. Przemysłowa 17, 11-500 Giżycko

 • 17.00 – Przywitanie uczestników
 • 17.05 – Prezentacja potencjału inwestycyjnego Gminy Gizycko (Wójt / przedstawiciel urzędu)
 • 17.30 – Prezentacja potencjału inwestycyjnego Miasta Gizycko (Burmistrz / przed-stawiciel urzędu)
 • 17.55 – Prezentacja Stowarzyszenia WJM 2020
 • 18.10 – Prezentacja uczestników misji gospodraczej / przedstawicieli biznesu z Danii i Szwecji
 • 18.30 – Prezentacja przedsiębiorców KWJM uczestniczących w seminarium
 • 18.45 – Rozmowy bilateralne / B2B.


Zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniach prosimy o bezpośredni kontakt z realizatorem misji gospodarczych (firma GMSynergy, Rzgów) tel. +48 42 639 80 99, + 48 790 618 866, e-mail magda@gmsynergy.com.pl lub z Biurem Zarządu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 (tel. + 48 515 576 658, swjm@mazury.to).