Od kilku tygodni świat nie przypomina tego, który znaliśmy. Zamknięte szkoły, urzędy, placówki kultury, odwołane imprezy, wydarzenia, zakaz poruszania się, czy wstępu do lasu. Firmy wstrzymały oddech, turystyka zamarła.

To trudny czas dla biznesu, dla samorządów, dla nas wszystkich unieruchomionych w naszych domach.  Podczas gdy rząd wprowadza kolejne tarcze antykryzysowe, władze lokalne w porozumieniu z przedsiębiorcami opracowują własne środki zaradcze. Liczy się każdy dzień, bo straty liczone już są w milionach zł. W Krainie Wielkich Jezior Mazurskich współpraca na linii biznes – samorząd wchodzi w zupełnie inny wymiar relacji.

Gmina Giżycko odracza terminy płatności podatków, wstrzymuje naliczanie odsetek i upomnień w zakresie zaległości podatkowych, obniża lub umarza czynsze i opłaty za dzierżawę. Szczegóły i dodatkowe informacje tutaj.

Gmina Węgorzewo najemcom lokali oraz dzierżawcom gruntów, na których prowadzona jest działalność gospodarcza obniża czynsze, przesuwa terminy płatności, rozkłada na raty lub w szczególnych przypadkach umarza należności. Dodatkowo pracuje nad uchwałą dla konkretnych branż takich jak gastronomia czy hotelarstwo.

Miasto Giżycko ma w planach uchwalenie „Giżyckiego pakietu pomocowego”. Ma on zawierać m.in. zwolnienia z podatku od nieruchomości, zmiany w opłacie targowej czy opłatach za zajęcie pasa drogowego. Obecnie zaprasza przedsiębiorców do konsultacji projektu uchwały i deklaruje pomoc na poziomie 2,5 mln zł.

Miasto Mrągowo uruchomiło pomoc prawną dla przedstawicieli biznesu. Można bezpłatnie skorzystać z wiedzy specjalistów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatków, prawa gospodarczego czy prawa administracyjnego. Zapytania należy kierować na adres e-mailowy: przedsiebiorcy.mragowo@ajip.pl

Mazurskie samorządy publikują na swoich stronach listy miejsc, w których można zamawiać jedzenie na wynos, we współpracy z lokalnymi firmami i organizacjami organizują szycie i dystrybucję maseczek ochronnych, zachęcają do wspierania lokalnego biznesu i zgodnie nawołują, by nie odwoływać, a jedynie zmienić terminy swojego wypoczynku na Mazurach.