W związku z realizacją projektu „Zdrowe życie – inteligentna specjalizacja regionu”, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie prowadzi badania przedsiębiorczości w sektorze związanym z medycyną, usługami medycznymi oraz jakością życia.

Celem badania jest dokonanie diagnozy stanu i perspektyw rozwoju tego sektora w naszym województwie.

Zapraszamy podmioty z sektora związanego z medycyną, usługami medycznymi oraz jakością życia do włączenia się w prace nad nową, inteligentną specjalizację regionu poprzez udział w badaniu ankietowym /badanie jest anonimowe/ – link do ankiety znajduje się poniżej:

Link: https://www.surveymonkey.com/r/WMARR_CAWI  

Dziedziny wpisujące się w obszar „Zdrowe życie” obejmują usługi: medyczne, uzdrowiskowe, opiekuńcze, rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne, dla seniorów; profilaktykę zdrowia, produkcję sprzętu medycznego, produkcję farmaceutyków, biotechnologię, inżynierię medyczna i materiałowa na potrzeby medyczne i około medyczne, technologie ICT na potrzeby medyczne, produkty i usługi związane z profilaktyką zdrowotną, produkty i usługi związane z obniżaniem emisyjności na rzecz poprawy jakości środowiska.

źródło: www.wmarr.olsztyn.pl