W tym roku zawarte zostały umowy na remont trzech kanałów Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich: Grunwaldzkiego, Tałckiego i Mioduńskiego.

Na wszystkich kanałach obecnie trwają prace rozbiórkowe. Na kanałach: Grunwaldzkim i Mioduńskim trwa pogrążanie grodzic stalowych. W przypadku tego pierwszego wykonano już większość nowych ścianek szczelnych. Ponadto na kanale tym rozpoczęto wykonanie szalunku i zbrojenia oczepu. Pozostałe kanały sukcesywnie przygotowywane są do pogrążania nowych odcinków ścianek stalowych.

Na początku listopada otwarte zostały oferty dotyczące remontu kolejnego, czwartego już kanału – Szymońskiego.

Projekt jest realizowany w partnerstwie Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.Wartość ogółem inwestycji to ok. 163,510 mln złotych, gdzie dofinansowanie 98,360 mln. zł.

Przewidywany termin zakończenia projektu: 2023r.