community

Miasto Mrągowo

Informacje ogólne

Miasto Mrągowo liczące ok. 22 tys. mieszkańców położone jest w środkowo-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie mrągowskim, na Pojezierzu Mrągowskim, będącym częścią Pojezierza Mazurskiego.

czytaj więcej

Infrastruktura

Mrągowo przecinają drogi krajowe: nr 16 (Grudziądz – Ostróda – Olsztyn – Mrągowo – Ełk – Augustów – Ogrodniki) oraz nr 59 (Giżycko – Rozogi).

czytaj więcej

Kapitał ludzki i struktura zatrudnienia

Pod koniec 2003 roku Mrągowo liczyło 22016 mieszkańców. Prze kolejne lata liczba ta topniała o kilkadziesiąt osób rocznie. Spadek został zahamowany w 2008 roku, i przez kolejne lata, aż do 2011 roku utrzymywał się na poziomie 21700 mieszkańców. Znaczny wzrost liczby mieszkańców, podobnie jak i w ościennych gminach, został zanotowany w 2011 roku (22244 osób) i utrzymał się także w kolejnym roku. Dane z końca 2013 roku, wskazują jednak na kolejny spadek. W Mrągowie zameldowanych było 22190 osób – 10660 mężczyzn oraz 11530 kobiet.

Struktura wieku przedstawia się następująco: mieszkańców w wieku 0-14 lat – 3148, w wieku 15-64 – 16036, 65 lat i więcej – 3006 osób.


Przedsiębiorcy

Przez miasto przebiegają także drogi wojewódzkie: nr 600 (Mrągowo – Szczytno) i 591 (Mrągowo – Kętrzyn – Barciany). Miasto posiada obwodnicę w ciągu drogi krajowej nr 59. Oprócz funkcji transportowych, wymienione drogi pełnią także funkcje turystyczne, prowadząc do najczęściej odwiedzanej atrakcji turystycznej regionu – Wielkich Jezior Mazurskich.

czytaj więcej

Oferta inwestycyjna

11 ha kompleksowo przygotowanych terenów inwestycyjnych znajdujących się w przemysłowej części miasta. Działki są w pełni uzbrojone, położone przy drodze krajowej nr 500 (wylot na Szczytno i Warszawę) oraz w odległości 1 km od DK 16. W odległości 1 km znajduje się węzeł kolejowy. 

Tereny są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z przeznaczeniem pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny oraz usługi.

LINK do ofert inwestycyjnych


Turystyka

Od lipca 2008 r. turyści mogą poczuć klimat Dzikiego Zachodu nie tylko latem podczas Pikniku Country, lecz również przez cały rok w Western City Mrongoville!  Mrongoville jest odwzorowaniem miasteczka z Dzikiego Zachodu, z drugiej połowy XIX w. Miasteczko westernowe Mrongoville położone jest w Mrągowie znanym z Pikniku Country. Leży na przedmieściach, niedaleko rzeki Dajny słynącej ze spływów kajakowych.


Wydarzenia i kultura

Centrum Kultury i Turystyki jest organizatorem większości przedsięwzięć kulturalnych w Mrągowie. Jest samorządową instytucją kultury realizującą zadania gminy miejskiej Mrągowo z zakresu organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, upowszechniania czytelnictwa oraz propagowania działalności rekreacyjno – turystycznej. W CKiT mieści się Biblioteka Miejska, Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej oraz Kino „Zodiak”.

czytaj więcej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

LINK do statystycznego portretu gminy


Gmina Miłki

Informacje ogólne

Gmina Miłki leży w obrębie Wielkich Jezior Mazurskich, na południe od Giżycka. Od strony północno-zachodniej jej granice wytyczają jeziora Niegocin, Boczne i Jagodne, południowa część to przede wszystkim lasy. Niewątpliwym walorem gminy są przede wszystkim przepiękne pagórkowate tereny z wąskimi, rynnowymi jeziorami tworzącymi szlak : Wojnowo-Buwełno- Ublik Mały z malowniczo położonymi nad nimi miejscowościami: Kleszczewem, Marcinową Wolą, Wyszowatymi czy Konopkami Wielkimi. Powierzchnia gminy wynosi 170 km kw., z czego 23 km kw. stanowią jeziora i 17 km kw. lasy.

czytaj więcej

Infrastruktura

Największy udział w ogólnej strukturze gruntów mają obszary rolne, które zajmują 65% powierzchni gminy. Obszar gminy jest słabo zurbanizowany. Jedynie 3% zajmują tereny zabudowane, z czego większa część to szlaki komunikacyjne, przede wszystkim drogi.


Kapitał ludzki i struktura zatrudnienia

Gmina Miłki liczy ok. 4 tys. mieszkańców


Przedsiębiorcy

Na terenie gminy nie jest ulokowany żaden duży zakład produkcyjny, większość miejsc pracy powstaje w sieci usług o zróżnicowanej strukturze, dobrze rozwinięte są także handel i turystyka.

czytaj więcej

Oferta inwestycyjna

Ze względu na swoje położenie geograficzne gmina Miłki jest bardzo atrakcyjnym miejscem inwestycyjnym. Na terenie gminy jest szereg interesujących nieruchomości, z atrakcyjną lokalizacją, przeznaczonych do sprzedaży. Są to zarówno działki niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jak i działki przeznaczone w planie pod zabudowę usługową.

czytaj więcej

Otoczenie biznesu

 • Lokalne Grupy Działania
 • Stowarzyszenia
 • Fundacje

Turystyka

Gmina położona na obszarze Zielonych Płuc Polski nie jest skażona działalnością przemysłową. Atutem gminy jest położenie wśród lasów, pagórków i jezior, malownicze, polodowcowe krajobrazy. Ponadto na terenie gminy Miłki znajdują się zabytki pochodzące zarówno ze średniowiecza jak i związane z okresem I wojny światowej.

Najciekawsze obiekty zabytkowe na terenie Gminy Miłki

czytaj więcej

Wydarzenia i kultura

W sezonie letnim gmina słynie z organizowanych imprez:

 • Rydzewska Majówka z Mistrzostwami Świata w Rżeniu Konia, imprez towarzyszących: koncerty kapel, zawody kulinarne, kiermasz staroci – początek maja
 • samorządowy spływ kajakowy – czerwiec
 • Bój o Św. Górę – lipiec
 • Międzynarodowy Turniej Kolarski o Puchar Wójta Gminy Miłki – lipiec
 • Samochodowy Rajd Polski

Statystyczne Vademecum Samorządowca

LINK do statystycznego portretu gminy


Gmina Ryn

Informacje ogólne

Gmina Ryn położona jest w północno-wschodniej części Polski, w województwie Warmińsko-Mazurskim, w powiecie giżyckim. Zlokalizowana jest na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, tym samym posiada duży potencjał turystyczny ze względu na położenie i panujące warunki przyrodnicze.
Ryn leży nad dwoma jeziorami: Ryńskim i Ołów. Do Jeziora Ryńskiego można dopłynąć niemal z każdego zakątka Krainy Wielkich Jezior. Jezioro Tałty, wraz z Ryńskim stanowią największe i najdłuższe jezioro w okolicy (20km) i jednocześnie odnogę Szlaku Wielkich Jezior, którą wpływa się do centrum miasta. Jezioro Ołów jest jednym z najczystszych w okolicy i jest objęte strefą ciszy. Wokół jeziora znajduje się ścieżka spacerowo – rekreacyjna o długości ponad 4 km.

czytaj więcej

Infrastruktura

Gmina Ryn obejmuje powierzchnię 204,54 km², z czego ponad 115 km² (56%) stanowią użytki rolne, 52,25 km² (25%) stanowią obszary leśne oraz blisko 22 km² (ok. 10%) zajmują wody (jeziora i kanały).

czytaj więcej

Kapitał ludzki i struktura zatrudnienia

Liczba ludności Gminy Ryn wynosi 5740 osób. Ludność w wieku produkcyjnym wynosi 3646 osób. Według danych z GUS z końca 2017 r. stopa bezrobocia w gminie wynosiła 13,1 %. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Ryn wynosi 3 663,45 zł.

czytaj więcej

Przedsiębiorcy

Główni pracodawcy

 • Hotel Zamek Ryn –znajduje się w zabytkowym zamku z XIV wieku. W skład kompleksu wchodzi: hotel, restauracje oraz SPA;
 • Przedsiębiorstwo JOCZ -podmiot gospodarczy powstały w 1986r., prowadzi działalność z zakresu stolarki, głównie okiennej;
 • Tartak-Stolarnia R. Stasiak -specjalizuje się ona w budowaniu domów z litych bali oraz mebli drewnianych;
czytaj więcej

Oferta inwestycyjna

Ze względu na swoje położenie na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich oraz panujące warunki przyrodnicze, Ryn jest gminą o dużym potencjale turystycznym. W ofercie inwestycyjnej Ryn posiada tereny przeznaczone właśnie pod turystykę i rekreacje, ale także obszary przeznaczone na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych oraz cele przemysłowo-produkcyjno-składowe i usługowe. Wszystkie tereny inwestycyjne objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Tereny inwestycyjne w Gminie Ryn:

czytaj więcej

Otoczenie biznesu

W ramach promocji Gminy prowadzony jest portal miasta: www.miastoryn.pl oraz fanpage na Facebooku: Miasto Ryn, gdzie podawane są informacje o wszelkich działaniach, wydarzeniach czy inwestycjach w Gminie Ryn. Posiadamy stałą rubrykę w Gazecie Giżyckiej, gdzie co tydzień również podawane są bieżące informacje z Gminy. Korzystamy również z form promocji gminy w ramach okazjonalnych audycji telewizyjnych.


Turystyka

Atrakcje turystyczne

Ścieżka spacerowo-rekreacyjna wokół Jeziora Ołów – ścieżka została zbudowana w 2011 r. Jest doskonałym miejscem zarówno pieszych, jak i rowerowych wędrówek. Można nią obejść dookoła piękne i malownicze jezioro Ołów. Nad jeziorem znajdują się zagospodarowana przestrzeń rekreacyjna ze stylowymi wiatami, ławeczkami, boiskiem i miejscem na ognisko. Nieopodal usytuowana jest miejska plaża i strzeżone kąpielisko z pomostami.

czytaj więcej

Wydarzenia i kultura

 • Majówka, otwarcie sezonu
 • Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Ryn – maj, Strzelnica Sportowa „Sokół” w Rynie.
 • Żeglarski Festyn Rodzinny – lipiec, Ekomarina przy nabrzeżu Jeziora Ryńskiego, w trakcie imprezy m.in. regaty o Puchar Prezesa ryńskiej Ekomariny a także wiele atrakcji dla rodziców i dzieci.
 • Dni Rynu – lipiec, w programie wiele atrakcji, m.in.: turnieje sportowe, jarmark regionalny, festyn rodzinny z konkursami i zabawami dla dzieci oraz dorosłych, koncerty a także spektakle teatralne i dzień otwarty Muzeum.
 • Ryńskie Smalcowanie z Ogórczeniem – sierpień, nabrzeże Jeziora Ryńskiego, festyn kulinarny, w programie m.in. Mistrzostwa Polski w Rzucie Ogórkiem – Parami oraz Regionalny Konkurs na Najlepszy Smalec i Ogórki Kiszone.
 • Festiwal Kultury Średniowiecza „Masuria” – sierpień, wydarzenie rozpoczyna się barwną paradą średniowieczną ulicami miasta. Do stałych punktów programu należą turnieje: rycerski i konny, pokazy walk rycerskich, konkursy i zabawy plebejskie, średniowieczne scenki rodzajowe a także wieczorne widowisko historyczno – batalistyczne w amfiteatrze nad jeziorem Ołów. Całemu wydarzeniu towarzyszy jarmark rękodzieła z pokazami warsztatowymi dawnego rzemiosła.
 • Niedziela Cittaslow – ostatnia niedziela września. Świętowanie tego wydarzenia rozpoczyna się już w tygodniu poprzedzającym niedzielę. W Rynie podczas Tygodnia Cittaslow odbywają się imprezy edukacyjne, kulturalne i sportowe, promujące dobre życie w miastach sieci Cittaslow oraz przybliżające mieszkańcom wiedzę o ruchu Cittaslow i korzyściach jakie ze sobą niesie.

Statystyczne Vademecum Samorządowca

LINK do statystycznego portretu gminy


Gmina Ruciane-Nida

Informacje ogólne

Ruciane – Nida to miasto w powiecie piskim, w województwie warmińsko – mazurskim. Położone jest na Pojezierzu Mazurskim w otoczeniu lasów Puszczy Piskiej. Miasto zajmuje powierzchnię 17,07 km2, co stanowi 0,9% terenu powiatu piskiego. Łączna powierzchnia gminy to 35,7 tys. ha, z czego aż 25,337 tys. ha stanowią lasy, a około 3,6 tys. ha wody.

czytaj więcej

Infrastruktura

Na terenie gminy Ruciane – Nida zlokalizowane są drogi różnych kategorii: droga krajowa nr 58 Olsztynek – Szczuczyn – przebiega równoleżnikowo na południe od drogi nr 16 przecinając gminy: Ruciane – Nida, Pisz i Białą Piską; droga wojewódzka nr 609 Ukta – Mikołajki o długości 4,46 km; droga wojewódzka nr 610 Piecki – Ruciane – Nida, długość – 7,91km, (odcinek komunikacyjny trasy do Olsztyna).


Kapitał ludzki i struktura zatrudnienia

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego liczba ludności gminy Ruciane Nida w 2015 roku wynosiła 8 321 osób, z czego 4 632 osób stanowili mieszkańcy miasta, a 3 689 osób mieszkańcy obszarów wiejskich gminy.


Przedsiębiorcy

Na terenie gminy Ruciane-Nida w 2015 zarejestrowanych było 748 podmiotów gospodarczych, 24 należały do sektora publicznego a 724 do prywatnego. Na przestrzeni analizowanych lat liczba przedsiębiorstw ulegała zmianom. Najniższą wartość przyjęła w 2011, kiedy wyniosła 698 i od tego czasu rośnie. Liczba publicznych podmiotów gospodarczych utrzymuje się na podobnym poziomie 23-24 przedsiębiorstw.


Oferta inwestycyjna

LINK do ofert inwestycyjnych


Turystyka

Ruciane – Nida to miasto posiadające tradycje turystyczne sięgające XIX i XX wieku. Z uwagi na liczne lasy i jeziora, występują tutaj szczególne predyspozycje do uprawiania sportów wodnych oraz pieszych wędrówek i przejażdżek.

czytaj więcej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

LINK do statystycznego portretu gminy


Gmina Pisz

Informacje ogólne

Gmina Pisz położona jest w południowo-wschodniej części Mazur. Jest tu 11 jezior, wśród których króluje jezioro Śniardwy – największe w Polsce. Większość jezior połączona jest ze sobą rzekami i kanałami. Na terenie gminy znajduje się część Puszczy Piskiej, która wciąż zachwyca bogactwem natury i pierwotną dzikością.

czytaj więcej

Infrastruktura

Na terenie gminy Pisz znajduje się ponad 133 km dróg gminnych, 171,7 km dróg powiatowych i 52,4 km dróg krajowych. Przez miasto i gminę przebiegają dwie drogi krajowe: Nr 63 (Łomża – Kolno – Pisz – Orzysz – Giżycko – Węgorzewo – Granica Państwa), Nr 58 (Ruciane Nida – Pisz – Biała Piska – Szczuczyn).


Kapitał ludzki i struktura zatrudnienia

………


Przedsiębiorcy

Gospodarka gminy oparta jest w głównej mierze na lokalnych zasobach naturalnych i opiera się na dwóch filarach rolnictwie oraz leśnictwie. Na obszarze miasta jest skupiona prawie cała działalność produkcyjna, handlowa i usługowa.

czytaj więcej

Oferta inwestycyjna

Od lat pracujemy nad stworzeniem jak najlepszych warunków przedsiębiorcom, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą w naszej gminie. Razem z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych obsługujemy w ramach porozumienia projekty inwestycyjne.

czytaj więcej

Turystyka

Turyści, którzy zatrzymają się tutaj chociaż na krótko, znajdą z pewnością dwie rzeczy: gościnność i uprzejmość mieszkańców. Do dyspozycji gości są pięknie położone hotele, pensjonaty, kempingi, ośrodki turystyczne i gospodarstwa agroturystyczne. Wszędzie tam można skosztować wyśmienitych regionalnych potraw.

czytaj więcej

Wydarzenia i kultura

………..


Statystyczne Vademecum Samorządowca

LINK do statystycznego portretu gminy


Gmina Orzysz

Informacje ogólne

Orzysz jest gminą miejsko-wiejską liczącą ponad 9 tys. mieszkańców, położoną w południowo-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego w powiecie piskim. Zlokalizowana jest na pograniczu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich i Pojezierza Ełckiego (mikroregion Pojezierze Orzysz).

czytaj więcej

Infrastruktura

Przez teren Gminy Orzysz przebiegają dwie drogi krajowe:

 • droga krajowa nr 16, nazywana kręgosłupem Warmii i Mazur, która biegnie w kierunku wschód-zachód od granicy z Litwą przez Augustów-Ełk—Orzysz -MikołajkiMrągowo- Olsztyn-Ostróda-Iława-Grudziądz. Droga ta łączy się z autostradą A1 (E75), a w przyszłości będzie się kończyć droga S5 (E271) łącząca Pomorze z Dolnym Śląskiem. Droga ta również łączy się w okolicy Ostródy z drogą S7 (E77).
czytaj więcej

Kapitał ludzki i struktura zatrudnienia

Gmina Orzysz liczy 9071 mieszkańców, co stanowi ok. 16% ludności powiatu piskiego.


Przedsiębiorcy

W mieście dominuje funkcja handlowo-usługowa. Największą popularnością cieszy się działalność wytwórcza. Atrakcyjne położenie, w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, dodatkowo wpływa na rozwój turystyki, a przez to usług jej towarzyszących. W strukturze liczby przedsiębiorstw, wg klas wielkości, zdecydowanie dominują mikroprzedsiębiorstwa. Stanowią one blisko 94,8% ogólnej liczby przedsiębiorstw. Podmioty zatrudniające od 10 do 49 pracowników, czyli tzw. przedsiębiorstwa małe stanowią zalewnie 4,8% zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. W 2013 roku na terenie gminy zlokalizowane były jedynie 2 firmy zaliczane do średnich przedsiębiorstw (zatrudniające od 50 do 249 pracowników).

czytaj więcej

Oferta inwestycyjna

W gminie zlokalizowane są dwa tereny z przeznaczeniem pod inwestycje. Pierwszy z nich znajduje się przy ul. Wierzbińskiej i przeznaczony jest pod usługi z dopuszczeniem usług uciążliwych. Obszar ten należy do Warmińsko-Mazurskiej Strefy Ekonomicznej w Olsztynie. Drugi teren położony jest przy ul. Leśnej i przeznaczony jest pod rozbudowę sportowo-rekreacyjną. Gmina Orzysz jest gminą o typowo rolniczym charakterze.

LINK do ofert inwestycyjnych


Turystyka

Na terenie gminy Orzysz znajduje się wiele zabytków architektonicznych. Część z nich wpisana jest do wojewódzkiego rejestru zabytków.

czytaj więcej

Wydarzenia i kultura

………..


Statystyczne Vademecum Samorządowca

LINK do statystycznego portretu gminy


Miasto Giżycko

Informacje ogólne

Giżycko to największe miasto, leżące w samym centrum Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, uznanych za najpiękniejszy region w Europie i jedno z 14 najpiękniejszych miejsc na świecie. W okolicy leży ponad 100 jezior, które otaczają miasto ze wszystkich stron. Miasto poza tym, że pełni rolę głównego ośrodka wczasowo-turystycznego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich jest również ważnym punktem na mapie gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego.

czytaj więcej

Infrastruktura

Giżycko połączone jest z krajową infrastrukturą transportową. Do granicy z Rosją i Litwą jest zaledwie ok. 100 km. Transport towarów do klientów końcowych najczęściej odbywa się za pomocą sieci drogowej, ale istnieje także możliwość transportu kolejowego oraz intermodalnego – porty morskie w Gdyni i Gdańsku odległe są zaledwie o ok. 270 km. Lotniska międzynarodowe znajdują się w Szymanach k. Szczytna (105 km) – Port Lotniczy Olsztyn-Mazury, Gdańsku (270km) i Warszawie (250 km).

czytaj więcej

Kapitał ludzki i struktura zatrudnienia

 • Liczba ludności: 28 964
 • Stopa bezrobocia: 5,3 %
 • Liczba osób bezrobotnych: 888
 • Średnie wynagrodzenie (w powiecie): 4 515,13 zł brutto (81.70% średniej krajowej)
czytaj więcej

Przedsiębiorcy

Potencjał Gospodarczy

 • Giżycko to największe miasto, leżące w samym centrum Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, uznanych za najpiękniejszy region w Europie i jedno z 14 najpiękniejszych miejsc na świecie. Miasto poza tym, że pełni rolę głównego ośrodka wczasowo-turystycznego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich jest również ważnym ośrodkiem gospodarczym województwa warmińsko-mazurskiego.
 • Miasto prężnie rozwinęło się w ciągu ostatnich kilku lat i wszystko wskazuje na kontynuację tego trendu w przyszłości. Liczne projekty z dofinansowaniem Unii Europejskiej z roku na rok podnoszą jakość i standard tkanki miejskiej. Stałe nakłady na budowę i poprawę infrastruktury sprawiły, że miasto jest w pełni uzbrojone.
czytaj więcej

Oferta inwestycyjna

Inwestycje, które realizuje Gmina Miejska Giżycko można na bieżąco obserwować na stronie: www.inwestycje.gizycko.pl

Gmina Miejska Giżycko ma duży potencjał jeśli chodzi o realizację zadań pochodzących z funduszy unijnych w okresie programowania 2014-2020, których udział finansowania stanowi 70 %.

czytaj więcej

Otoczenie biznesu

 • Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców, który zrzesza 81 przedsiębiorców z następujących branż: blacharstwo, cukiernictwo, elektronika RTV, elektromechanika, fryzjerstwo, gastronomia, handel – sprzedawca, instalacje sanitarne, instalatorstwo elektryczne, jubilerstwo, krawiectwo, mechanika pojazdowa, ogólnobudowlane – murarstwo, piekarstwo, wędliniarstwo, stolarstwo, ślusarstwo, tapicerstwo. Cech świadczy kompleksowe usługi informacyjne, inkubację przedsiębiorstw oraz oferuje szkolenia dla przedsiębiorców.
czytaj więcej

Turystyka

Zbiorniki wodne wokół miasta tworzą dogodne warunki dla żeglarstwa, kajakarstwa i sportów wodnych. Kanały łączące jeziora tworzą atrakcyjne szlaki wodne o długości 170 km łączącej Giżycko z Węgorzewem, Mikołajkami, Rucianem Nidą i Piszem regularnie kursują statki.

czytaj więcej

Wydarzenia i kultura

Gmina Miejska Giżycko z pomocą Giżyckiego Centrum Kultury tworzy bogatą ofertę kulturalna dla mieszkańców i turystów.

Imprezy

Kalendarz najważniejszych imprez w załączeniu oraz na stronie mojegizycko.pl: http://mojegizycko.pl/kulturaln-e-gizycko/lista-wydarzen/


Statystyczne Vademecum Samorządowca

LINK do statystycznego portretu gminy


Gmina Węgorzewo

Informacje ogólne

Miasto Węgorzewo położone jest w województwie warmińsko – mazurskim, w powiecie węgorzewskim. Miasto usytuowane na wysokości 131 m n.p.m. zajmuje obszar 10,88 km2.

czytaj więcej

Infrastruktura

Węgorzewo, będące miastem powiatowym pełni funkcję lokalnego węzła komunikacyjnego, charakteryzując się dość korzystnym powiązaniem sieci komunikacyjnej, zapewniającej dogodne połączenie z lokalnymi miejscowościami oraz ponadlokalnymi dużymi ośrodkami miejskimi. Podstawą tego układu są przede wszystkim droga wojewódzka i krajowa przebiegające przez miasto, obsługujące zarazem dużą cześć ruchu wewnętrznego.

czytaj więcej

Kapitał ludzki i struktura zatrudnienia

………


Przedsiębiorcy

Do najszybciej rozwijających się branż w Węgorzewie należą branże: usługowa, profesjonalna, naukowa i techniczna, edukacyjna oraz opieka zdrowotna i społeczna. W strukturze własnościowej podmiotów gospodarczych w Węgorzewie zdecydowanie dominują podmioty prywatne (około 95%).

Piękny Brzeg – Ośrodek Wypoczynkowy
Węgorzewo (nad jez. Święcajty), 11 – 600 Węgorzewo
tel. 570 95 55 44
e-mail: recepcja@pieknybrzeg.pl
http://pieknybrzeg.pl/

czytaj więcej

Oferta inwestycyjna

Prezentacja branż o największym potencjale rozwojowym

 • usługi noclegowe
 • usługi i produkcja osprzętu żeglarskiego
 • produkcja jachtów
 • produkcja i dystrybucja ekologicznych probiotycznych preparatów mikrobiologicznych, eko-naturalnych środków ochrony roślin
czytaj więcej

Turystyka

Węgorzewo to region bujnej przyrody, malowniczych krajobrazów czy kontaktu z historią, tradycją i kulturą ludową dawnych mieszkańców Mazur. Choć nie bardzo przypomina wielkomiejską aglomerację, niewątpliwie zachwyca bogactwem naturalnego charakteru mazurskiej przyrody, doskonale służącemu zdrowiu i regeneracji sił.

czytaj więcej

Wydarzenia i kultura

 • marzec Kaziuki nad Węgorapą – Spotkanie z tradycją wileńską
 • 1 maja Otwarcie Sezonu Żeglarskiego
 • 2 maja Półmaraton Węgorza
 • Wyścig rowerowy Mazury MTB etap – Bike Tour Węgorzewo
 • czerwiec-wrzesień cykliczne wycieczki rowerowe Green Tour
 • ostatni weekend czerwca Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych Mniejszości Narodowych
 • lipiec Festiwal Naturalnie Mazury Music & More Węgorzewo
 • lipiec Czempionat Koni Zimnokrwistych w Stulichach
czytaj więcej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

LINK do statystycznego portretu gminy

Gmina Mikołajki

Informacje ogólne

Mikołajki położone są w północno – wschodniej części Polski na terenie województwa warmińsko – mazurskiego. Miasto usytuowane jest w odległości ok. 227 km od stolicy kraju, Warszawy oraz 220 km od Gdańska. Administracyjnie znajduje się w granicach powiatu mrągowskiego.


Infrastruktura

Gmina Mikołajki położona jest na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 16, wobec której postulowana jest modernizacja, oraz drogi wojewódzkiej 609. Lokalizacja przy drodze krajowej oraz w środkowej części województwa warmińsko-mazurskiego sprzyjają dostępności turystycznej, jak i możliwościom budowania oferty sieciowej i pełnienia funkcji „bazy wypadowej”.

czytaj więcej

Kapitał ludzki i struktura zatrudnienia

Mieszkańcy Gminy Mikołajki – 8,4 tys. osób – stanowią 6% całej ludności zamieszkującej obszar Wielkich Jezior Mazurskich. Miasto Mikołajki zamieszkuje 46% ludności gminy, pozostali to mieszkańcy obszaru wiejskiego.


Przedsiębiorcy

W Gminie Mikołajki zarejestrowanych jest około 140 podmiotów działających w zakresie zakwaterowania, wypoczynku, sportu i gastronomii11 (drugie miejsce po Giżycku w WJM). W zdecydowanej większości są one zlokalizowane w samym mieście. Wymienioną działalnością zajmuje się bezpośrednio 18% wszystkich podmiotów w gminie, choć na odwiedzających turystów nastawione są także te, działające w innych dziedzinach.

Mikołajki należą do grona gmin Warmii i Mazur, w których koncentracja lokalnej gospodarki na funkcji turystycznej jest najsilniejsza.


Oferta inwestycyjna

Atrakcyjność gminy w zakresie turystyki potwierdzają działania realizowane przez podmioty prywatne na terenie jednostki. W 2013 roku działalność rozpoczął 5*Hotel Mikołajki, a inne obiekty poszerzają swoją ofertę oraz rozbudowują zaplecze. Gmina znajduje się także w polu zainteresowania nowych inwestorów z tej branży.

czytaj więcej

Turystyka

Baza turystyczna Mikołajek to nie tylko baza noclegowa oraz atrakcje znajdujące się na terenie miasta, ale również obiekty mieszczące się w granicach całej gminy. Najczęściej, główną funkcją ośrodków miejskich jest zapewnienie bazy noclegowej, ułatwiając w ten sposób turystom odkrywanie uroków pobliskich terenów. Baza noclegowa Mikołajek to 2236 miejsc noclegowych. Rocznie udziela się ok. 300 tys. noclegów, z czego blisko 70 tys. turystom zagranicznym.

czytaj więcej

Wydarzenia i kultura

Gmina Mikołajki oferuje bogaty pakiet imprez plenerowych o różnorodnej tematyce i skali oddziaływania – od regionalnych po ogólnopolskie, a także międzynarodowe, które zwiększają rozpoznawalność miejsca i przyciągają turystów. Do najważniejszych z nich można zaliczyć: Dni Mikołajek z występami największych gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej i wodowaniem Króla Sielaw, Mazurski Festiwal Rybny „Rybkę na zdrowie”, „Morze, Góry i Mazury” – Majówka z Radiem Zet27, Żeglarskie Grand Prix Mazur o Puchar 7 Cudów Mazur, Festiwal Szantowy, Regaty o Grand Prix Mikołajek28, Puchar Polski Strongman29, Żeglarskie Otwarte Mistrzostwa Polski Dziennikarzy30, Rajd Kormoran31. Imprezy takie jak Rajd czy Festiwal Rybny zyskują uznanie i są nagradzane np. Nagrodą „Najlepszym z najlepszych”, wpis na listę najlepszych produktów Warmii i Mazur.


Statystyczne Vademecum Samorządowca

LINK do statystycznego portretu gminy