Gmina Giżyckopowiat gizycki

  • powierzchnia 289 km2
  • demografia 8313 mieszkańcow
  • gospodarka 816 podmiotów gospodarczych

Informacje ogólne

Gmina wiejska Giżycko jest gminą rolniczo-turystyczną, usytuowaną na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. O pięknie i atrakcyjności gminy stanowią lasy i wody jezior, m.in.: Niegocin, Kisajno, Dejguny, Dobskie, Tajty, Kruklin, Boczne i Tryd oraz urozmaicona, polodowcowa rzeźba terenu. Tereny gminy stwarzają doskonałe warunki do uprawiania turystyki oraz sportów wodnych i lodowych.

czytaj więcej

Infrastruktura

Przez gminę przebiega droga krajowa nr 59 łącząca dwa miasta regionalne Giżycko oraz Mrągowo, w Rozogach łączy się z drogami nr 53 oraz 63. Szczególnie istotna pod względem komunikacyjnym jest droga krajowa nr 63, która rozpoczyna się na granicy państwa z Obwodem Kaliningradzkim, a następnie łączy miasta: Węgorzewo, Giżycko, Orzysz i Pisz, dalej biegnie przez województwo podlaskie, mazowieckie, lubelskie kończąc na przejściu granicznym z Białorusią w miejscowości Sławatycze.


Kapitał ludzki i struktura zatrudnienia

Gmina wiejska Giżycko licząca ok. 8,2 tys. mieszkańców


Przedsiębiorcy

Charakter gospodarczy całego województwa warmińsko-mazurskiego oraz obszaru funkcjonalnego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich w dużej mierze determinuje strukturę zakładów pracy na terenie gminy Giżycko. Turystyczny potencjał całego regionu spowodował, że największą liczbą zatrudnionych cechują się branże turystyczna i rolnicza, jednak z dużym udziałem pozarolniczych form działalności. 95% zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, to małe przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób. Udział podmiotów zatrudniających od 10 do 49 osób wynosił zaledwie 32 (4%), udział przedsiębiorstw zatrudniających od 50 do 249 0,8% (6 podmiotów gospodarczych). Tylko jedno przedsiębiorstwo działające na terenie gminy – „ES- SYSTEM Wilkasy Sp. z o.o.”, zatrudnia blisko 500 pracowników, jest to największy pracodawca w gminie. Należy do grona największych polskich firm w branży oświetleniowej, z udziałem w rynku wynoszącym prawie 15%.

czytaj więcej

Oferta inwestycyjna

Tereny inwestycyjne Gminy Giżycko umożliwiają realizację głównie działalności usługowej nieuciążliwej. Największa ich koncentracja występuje w miejscowościach Gajewo i Sulimy sąsiadujących bezpośrednio z miastem Giżycko.

czytaj więcej

Turystyka

Kraina Wielkich Jezior Mazurskich to jeden z najatrakcyjniejszych krajobrazowo i turystycznie regionów Polski. Gmina Giżycko leży w samym sercu tej krainy, co jest wystarczającą rekomendacją turystyczną. Dobrze rozwinięta baza turystyczna, liczne plaże, zdrowy klimat i otoczenie mazurskich lasów to atuty naszego regionu. Niezwykle piękna i malownicza linia brzegowa, czyste akweny sprzyjają uprawianiu żeglarstwa i innych form turystyki wodnej. Chociaż Gmina Giżycko leży przy głównym szlaku Wielkich Jezior Mazurskich można zaobserwować niepowtarzalne rezerwaty ornitologiczne i wodno roślinne. Jeziora i lasy kuszą swym bogactwem, atrakcyjnym łowiskiem wędkarskim i łowieckim. Podstawowym bogactwem regionu są życiodajne łąki, lasy, jeziora, świeże powietrze oraz rzadkie okazy flory i fauny. Skuteczna ochrona tych wartości oraz umiejętne korzystanie z zasobów przyrody sprzyjają produkcji zdrowej żywności i są podstawą ekonomicznego i gospodarczego rozwoju gminy.

czytaj więcej

Wydarzenia i kultura

W sezonie letnim Gmina Giżycko jest areną wielu interesujących imprez kulturalnych, wśród których prym wiodą Mistrzostwa Mazur w Pływaniu Długodystansowym, Noc Świętojańska, Przegląd źrebiąt ras zimnokrwistych czy też Międzynarodowy Jarmark Folkloru „Cztery strony świata”.

czytaj więcej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

LINK do statystycznego portretu gminy