Gmina Mikołajkipowiat mrągowski

  • powierzchnia 256 km2
  • demografia 8267 mieszkańcow
  • gospodarka 833 podmiotów gospodarczych

Informacje ogólne

Mikołajki położone są w północno – wschodniej części Polski na terenie województwa warmińsko – mazurskiego. Miasto usytuowane jest w odległości ok. 227 km od stolicy kraju, Warszawy oraz 220 km od Gdańska. Administracyjnie znajduje się w granicach powiatu mrągowskiego.


Infrastruktura

Gmina Mikołajki położona jest na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 16, wobec której postulowana jest modernizacja, oraz drogi wojewódzkiej 609. Lokalizacja przy drodze krajowej oraz w środkowej części województwa warmińsko-mazurskiego sprzyjają dostępności turystycznej, jak i możliwościom budowania oferty sieciowej i pełnienia funkcji „bazy wypadowej”.

czytaj więcej

Kapitał ludzki i struktura zatrudnienia

Mieszkańcy Gminy Mikołajki – 8,4 tys. osób – stanowią 6% całej ludności zamieszkującej obszar Wielkich Jezior Mazurskich. Miasto Mikołajki zamieszkuje 46% ludności gminy, pozostali to mieszkańcy obszaru wiejskiego.


Przedsiębiorcy

W Gminie Mikołajki zarejestrowanych jest około 140 podmiotów działających w zakresie zakwaterowania, wypoczynku, sportu i gastronomii11 (drugie miejsce po Giżycku w WJM). W zdecydowanej większości są one zlokalizowane w samym mieście. Wymienioną działalnością zajmuje się bezpośrednio 18% wszystkich podmiotów w gminie, choć na odwiedzających turystów nastawione są także te, działające w innych dziedzinach.

Mikołajki należą do grona gmin Warmii i Mazur, w których koncentracja lokalnej gospodarki na funkcji turystycznej jest najsilniejsza.


Oferta inwestycyjna

Atrakcyjność gminy w zakresie turystyki potwierdzają działania realizowane przez podmioty prywatne na terenie jednostki. W 2013 roku działalność rozpoczął 5*Hotel Mikołajki, a inne obiekty poszerzają swoją ofertę oraz rozbudowują zaplecze. Gmina znajduje się także w polu zainteresowania nowych inwestorów z tej branży.

czytaj więcej

Turystyka

Baza turystyczna Mikołajek to nie tylko baza noclegowa oraz atrakcje znajdujące się na terenie miasta, ale również obiekty mieszczące się w granicach całej gminy. Najczęściej, główną funkcją ośrodków miejskich jest zapewnienie bazy noclegowej, ułatwiając w ten sposób turystom odkrywanie uroków pobliskich terenów. Baza noclegowa Mikołajek to 2236 miejsc noclegowych. Rocznie udziela się ok. 300 tys. noclegów, z czego blisko 70 tys. turystom zagranicznym.

czytaj więcej

Wydarzenia i kultura

Gmina Mikołajki oferuje bogaty pakiet imprez plenerowych o różnorodnej tematyce i skali oddziaływania – od regionalnych po ogólnopolskie, a także międzynarodowe, które zwiększają rozpoznawalność miejsca i przyciągają turystów. Do najważniejszych z nich można zaliczyć: Dni Mikołajek z występami największych gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej i wodowaniem Króla Sielaw, Mazurski Festiwal Rybny „Rybkę na zdrowie”, „Morze, Góry i Mazury” – Majówka z Radiem Zet27, Żeglarskie Grand Prix Mazur o Puchar 7 Cudów Mazur, Festiwal Szantowy, Regaty o Grand Prix Mikołajek28, Puchar Polski Strongman29, Żeglarskie Otwarte Mistrzostwa Polski Dziennikarzy30, Rajd Kormoran31. Imprezy takie jak Rajd czy Festiwal Rybny zyskują uznanie i są nagradzane np. Nagrodą „Najlepszym z najlepszych”, wpis na listę najlepszych produktów Warmii i Mazur.


Statystyczne Vademecum Samorządowca

LINK do statystycznego portretu gminy