Gmina Mrągowopowiat mrągowski

  • powierzchnia 295 km2
  • demografia 7957 mieszkańcow
  • gospodarka 648 podmiotów gospodarczych

Informacje ogólne

Gmina Wiejska Mrągowo o powierzchni 295,14 km2 jest położona w centralnej części województwa warmińsko-mazurskiego, w odległości ok. 60 km od stolicy województwa, w powiecie mrągowskim. Gmina graniczy z następującymi gminami: Gminą Miejską Mrągowo, Gminą Kętrzyn, Gminą Ryn, Gminą Mikołajki, Gminą Piecki, Gminą Sorkwity i Gminą Reszel. Na terenie gminy znajdują się 64 miejscowości wiejskie, a teren ten obecnie zamieszkuje 7,916 tys. mieszkańców.

czytaj więcej

Infrastruktura

Łączna długość dróg krajowych na terenie Gminy Mrągowo wynosi 34 km – droga nr 16 relacji: Dolna Grupa – Grudziąc –Iława – Ostróda – Olsztyn – Mrągowo – Ełk – Augustów i droga nr 59 – Ostrołęka – Mrągowo – Giżycko. Łączna długość dróg wojewódzkich na terenie gminy wynosi 22 km – droga nr 600 (Mrągowo – Szczytno) i droga nr 591 (Mrągowo – Kętrzyn).

czytaj więcej

Kapitał ludzki i struktura zatrudnienia

Wg stanu na dzień 31.12 2018r. w ewidencji gminnej, Gmina Mrągowo liczyła 7.961 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 15,8% ludności powiatu. Gęstość zaludnienia na terenie gminy wynosi 27 mieszkańców na 1 km2,a więc jest nieco wyższa niż przeciętna dla gmin wiejskich województwa.

Liczba ludności bezrobotnej zarejestrowanej pod koniec 2013 roku w gminie Mrągowo wynosiła 682 osoby, co stanowi 16% bezrobotnych w powiecie mrągowskim.


Przedsiębiorcy

Wg danych CEIDG za rok 2018 w Gminie Mrągowo ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, które mają główne miejsce prowadzenia działalności w gminie Mrągowo obejmowała 411 pozycji, z czego status „aktywny” posiadało 312 podmiotów. W tym najwięcej jednostek działało w sekcji: konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, budownictwo, sprzedaż detaliczna, produkcja wyrobów z drewna, transport drogowy.

czytaj więcej

Oferta inwestycyjna

Działki pod zabudowę mieszkaniowo – hotelową przy Górze Czterech Wiatrów:

  • działka 0,1930 ha (nr 476/6 obręb Probark),
  • działka 0,2254 ha (nr 476/7 obręb Probark),
  • działka 0,5294 ha (nr 476/8 obręb Probark),
  • działka 0,3486 ha (nr 476/9 obręb Probark),
  • działka 0,3912 ha (nr 476/10 obręb Probark),
  • działka 0,6133 ha (nr 476/11 obręb Probark)

LINK do ofert inwestycyjnych


Turystyka

Z uwagi na uwarunkowania przyrodniczo-krajobrazowe działalność związana z obsługą turystyki stanowi gałąź gospodarki Gminy Mrągowo.

czytaj więcej

Wydarzenia i kultura

Podstawową instytucją kultury jest Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo w Kosewie, która funkcjonuje od 1956 roku. W skład placówki wchodzą także filia w Szestnie i Wyszemborku. Biblioteki wyposażone są w komputery z dostępem do Internetu, z którego mogą korzystać czytelnicy.

czytaj więcej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

LINK do statystycznego portretu gminy