Gmina Orzyszpowiat piski

  • powierzchnia 363 km2
  • demografia 9071 mieszkańcow
  • gospodarka 511 podmiotów gospodarczych

Informacje ogólne

Orzysz jest gminą miejsko-wiejską liczącą ponad 9 tys. mieszkańców, położoną w południowo-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego w powiecie piskim. Zlokalizowana jest na pograniczu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich i Pojezierza Ełckiego (mikroregion Pojezierze Orzysz).

czytaj więcej

Infrastruktura

Przez teren Gminy Orzysz przebiegają dwie drogi krajowe:

  • droga krajowa nr 16, nazywana kręgosłupem Warmii i Mazur, która biegnie w kierunku wschód-zachód od granicy z Litwą przez Augustów-Ełk—Orzysz -MikołajkiMrągowo- Olsztyn-Ostróda-Iława-Grudziądz. Droga ta łączy się z autostradą A1 (E75), a w przyszłości będzie się kończyć droga S5 (E271) łącząca Pomorze z Dolnym Śląskiem. Droga ta również łączy się w okolicy Ostródy z drogą S7 (E77).
czytaj więcej

Kapitał ludzki i struktura zatrudnienia

Gmina Orzysz liczy 9071 mieszkańców, co stanowi ok. 16% ludności powiatu piskiego.


Przedsiębiorcy

W mieście dominuje funkcja handlowo-usługowa. Największą popularnością cieszy się działalność wytwórcza. Atrakcyjne położenie, w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, dodatkowo wpływa na rozwój turystyki, a przez to usług jej towarzyszących. W strukturze liczby przedsiębiorstw, wg klas wielkości, zdecydowanie dominują mikroprzedsiębiorstwa. Stanowią one blisko 94,8% ogólnej liczby przedsiębiorstw. Podmioty zatrudniające od 10 do 49 pracowników, czyli tzw. przedsiębiorstwa małe stanowią zalewnie 4,8% zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. W 2013 roku na terenie gminy zlokalizowane były jedynie 2 firmy zaliczane do średnich przedsiębiorstw (zatrudniające od 50 do 249 pracowników).

czytaj więcej

Oferta inwestycyjna

W gminie zlokalizowane są dwa tereny z przeznaczeniem pod inwestycje. Pierwszy z nich znajduje się przy ul. Wierzbińskiej i przeznaczony jest pod usługi z dopuszczeniem usług uciążliwych. Obszar ten należy do Warmińsko-Mazurskiej Strefy Ekonomicznej w Olsztynie. Drugi teren położony jest przy ul. Leśnej i przeznaczony jest pod rozbudowę sportowo-rekreacyjną. Gmina Orzysz jest gminą o typowo rolniczym charakterze.

LINK do ofert inwestycyjnych


Turystyka

Na terenie gminy Orzysz znajduje się wiele zabytków architektonicznych. Część z nich wpisana jest do wojewódzkiego rejestru zabytków.

czytaj więcej

Wydarzenia i kultura

………..


Statystyczne Vademecum Samorządowca

LINK do statystycznego portretu gminy