Gmina Ruciane-Nidapowiat piski

  • powierzchnia 358 km2
  • demografia 8200 mieszkańcow
  • gospodarka 750 podmiotów gospodarczych

Informacje ogólne

Ruciane – Nida to miasto w powiecie piskim, w województwie warmińsko – mazurskim. Położone jest na Pojezierzu Mazurskim w otoczeniu lasów Puszczy Piskiej. Miasto zajmuje powierzchnię 17,07 km2, co stanowi 0,9% terenu powiatu piskiego. Łączna powierzchnia gminy to 35,7 tys. ha, z czego aż 25,337 tys. ha stanowią lasy, a około 3,6 tys. ha wody.

czytaj więcej

Infrastruktura

Na terenie gminy Ruciane – Nida zlokalizowane są drogi różnych kategorii: droga krajowa nr 58 Olsztynek – Szczuczyn – przebiega równoleżnikowo na południe od drogi nr 16 przecinając gminy: Ruciane – Nida, Pisz i Białą Piską; droga wojewódzka nr 609 Ukta – Mikołajki o długości 4,46 km; droga wojewódzka nr 610 Piecki – Ruciane – Nida, długość – 7,91km, (odcinek komunikacyjny trasy do Olsztyna).


Kapitał ludzki i struktura zatrudnienia

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego liczba ludności gminy Ruciane Nida w 2015 roku wynosiła 8 321 osób, z czego 4 632 osób stanowili mieszkańcy miasta, a 3 689 osób mieszkańcy obszarów wiejskich gminy.


Przedsiębiorcy

Na terenie gminy Ruciane-Nida w 2015 zarejestrowanych było 748 podmiotów gospodarczych, 24 należały do sektora publicznego a 724 do prywatnego. Na przestrzeni analizowanych lat liczba przedsiębiorstw ulegała zmianom. Najniższą wartość przyjęła w 2011, kiedy wyniosła 698 i od tego czasu rośnie. Liczba publicznych podmiotów gospodarczych utrzymuje się na podobnym poziomie 23-24 przedsiębiorstw.


Oferta inwestycyjna

LINK do ofert inwestycyjnych


Turystyka

Ruciane – Nida to miasto posiadające tradycje turystyczne sięgające XIX i XX wieku. Z uwagi na liczne lasy i jeziora, występują tutaj szczególne predyspozycje do uprawiania sportów wodnych oraz pieszych wędrówek i przejażdżek.

czytaj więcej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

LINK do statystycznego portretu gminy