Gmina Węgorzewopowiat węgorzewski

 • powierzchnia 341 km2
 • demografia 16878 mieszkańcow
 • gospodarka 1386 podmiotów gospodarczych

Informacje ogólne

Miasto Węgorzewo położone jest w województwie warmińsko – mazurskim, w powiecie węgorzewskim. Miasto usytuowane na wysokości 131 m n.p.m. zajmuje obszar 10,88 km2.

czytaj więcej

Infrastruktura

Węgorzewo, będące miastem powiatowym pełni funkcję lokalnego węzła komunikacyjnego, charakteryzując się dość korzystnym powiązaniem sieci komunikacyjnej, zapewniającej dogodne połączenie z lokalnymi miejscowościami oraz ponadlokalnymi dużymi ośrodkami miejskimi. Podstawą tego układu są przede wszystkim droga wojewódzka i krajowa przebiegające przez miasto, obsługujące zarazem dużą cześć ruchu wewnętrznego.

czytaj więcej

Kapitał ludzki i struktura zatrudnienia

………


Przedsiębiorcy

Do najszybciej rozwijających się branż w Węgorzewie należą branże: usługowa, profesjonalna, naukowa i techniczna, edukacyjna oraz opieka zdrowotna i społeczna. W strukturze własnościowej podmiotów gospodarczych w Węgorzewie zdecydowanie dominują podmioty prywatne (około 95%).

Piękny Brzeg – Ośrodek Wypoczynkowy
Węgorzewo (nad jez. Święcajty), 11 – 600 Węgorzewo
tel. 570 95 55 44
e-mail: recepcja@pieknybrzeg.pl
http://pieknybrzeg.pl/

czytaj więcej

Oferta inwestycyjna

Prezentacja branż o największym potencjale rozwojowym

 • usługi noclegowe
 • usługi i produkcja osprzętu żeglarskiego
 • produkcja jachtów
 • produkcja i dystrybucja ekologicznych probiotycznych preparatów mikrobiologicznych, eko-naturalnych środków ochrony roślin
czytaj więcej

Turystyka

Węgorzewo to region bujnej przyrody, malowniczych krajobrazów czy kontaktu z historią, tradycją i kulturą ludową dawnych mieszkańców Mazur. Choć nie bardzo przypomina wielkomiejską aglomerację, niewątpliwie zachwyca bogactwem naturalnego charakteru mazurskiej przyrody, doskonale służącemu zdrowiu i regeneracji sił.

czytaj więcej

Wydarzenia i kultura

 • marzec Kaziuki nad Węgorapą – Spotkanie z tradycją wileńską
 • 1 maja Otwarcie Sezonu Żeglarskiego
 • 2 maja Półmaraton Węgorza
 • Wyścig rowerowy Mazury MTB etap – Bike Tour Węgorzewo
 • czerwiec-wrzesień cykliczne wycieczki rowerowe Green Tour
 • ostatni weekend czerwca Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych Mniejszości Narodowych
 • lipiec Festiwal Naturalnie Mazury Music & More Węgorzewo
 • lipiec Czempionat Koni Zimnokrwistych w Stulichach
czytaj więcej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

LINK do statystycznego portretu gminy