Miasto Mrągowopowiat mrągowski

  • powierzchnia 15 km2
  • demografia 21889 mieszkańcow
  • gospodarka 2460 podmiotów gospodarczych

Informacje ogólne

Miasto Mrągowo liczące ok. 22 tys. mieszkańców położone jest w środkowo-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie mrągowskim, na Pojezierzu Mrągowskim, będącym częścią Pojezierza Mazurskiego.

czytaj więcej

Infrastruktura

Mrągowo przecinają drogi krajowe: nr 16 (Grudziądz – Ostróda – Olsztyn – Mrągowo – Ełk – Augustów – Ogrodniki) oraz nr 59 (Giżycko – Rozogi).

czytaj więcej

Kapitał ludzki i struktura zatrudnienia

Pod koniec 2003 roku Mrągowo liczyło 22016 mieszkańców. Prze kolejne lata liczba ta topniała o kilkadziesiąt osób rocznie. Spadek został zahamowany w 2008 roku, i przez kolejne lata, aż do 2011 roku utrzymywał się na poziomie 21700 mieszkańców. Znaczny wzrost liczby mieszkańców, podobnie jak i w ościennych gminach, został zanotowany w 2011 roku (22244 osób) i utrzymał się także w kolejnym roku. Dane z końca 2013 roku, wskazują jednak na kolejny spadek. W Mrągowie zameldowanych było 22190 osób – 10660 mężczyzn oraz 11530 kobiet.

Struktura wieku przedstawia się następująco: mieszkańców w wieku 0-14 lat – 3148, w wieku 15-64 – 16036, 65 lat i więcej – 3006 osób.


Przedsiębiorcy

Przez miasto przebiegają także drogi wojewódzkie: nr 600 (Mrągowo – Szczytno) i 591 (Mrągowo – Kętrzyn – Barciany). Miasto posiada obwodnicę w ciągu drogi krajowej nr 59. Oprócz funkcji transportowych, wymienione drogi pełnią także funkcje turystyczne, prowadząc do najczęściej odwiedzanej atrakcji turystycznej regionu – Wielkich Jezior Mazurskich.

czytaj więcej

Oferta inwestycyjna

11 ha kompleksowo przygotowanych terenów inwestycyjnych znajdujących się w przemysłowej części miasta. Działki są w pełni uzbrojone, położone przy drodze krajowej nr 500 (wylot na Szczytno i Warszawę) oraz w odległości 1 km od DK 16. W odległości 1 km znajduje się węzeł kolejowy. 

Tereny są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z przeznaczeniem pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny oraz usługi.

LINK do ofert inwestycyjnych


Turystyka

Od lipca 2008 r. turyści mogą poczuć klimat Dzikiego Zachodu nie tylko latem podczas Pikniku Country, lecz również przez cały rok w Western City Mrongoville!  Mrongoville jest odwzorowaniem miasteczka z Dzikiego Zachodu, z drugiej połowy XIX w. Miasteczko westernowe Mrongoville położone jest w Mrągowie znanym z Pikniku Country. Leży na przedmieściach, niedaleko rzeki Dajny słynącej ze spływów kajakowych.


Wydarzenia i kultura

Centrum Kultury i Turystyki jest organizatorem większości przedsięwzięć kulturalnych w Mrągowie. Jest samorządową instytucją kultury realizującą zadania gminy miejskiej Mrągowo z zakresu organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, upowszechniania czytelnictwa oraz propagowania działalności rekreacyjno – turystycznej. W CKiT mieści się Biblioteka Miejska, Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej oraz Kino „Zodiak”.

czytaj więcej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

LINK do statystycznego portretu gminy