2a. Ryn ul. Podmiejska, działka nr 42/17

2a. Ryn ul. Podmiejska, działka nr 42/17

Położenie

Nazwa lokalizacji
2a. Ryn ul. Podmiejska, działka nr 42/17
Miasto / Gmina
Ryn
Powiat
Giżycko
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]
0,5167 ha
Kształt działki
prostokąt
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)
T (Możliwość powiększenia terenu o grunty prywatne)

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT
40-60 zł/m2
Właściciel / właściciele
Gmina Ryn
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)
T
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
3.P/U – przemysłowo-produkcyjno-składowe i usługowe

Charakterystyka działki

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]
Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane 0,0400 ha
RIVa – grunty orne 0,0239 ha
RV – grunty orne 0,1527 ha
RVI – grunty orne 0,3001 ha
Różnica poziomów terenu [m]
Obecne użytkowanie
Płaski teren
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N)
N
Poziom wód gruntowych [m]
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N)
N
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)
N
Przeszkody podziemne (T/N)
N
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)
T (drzewa samosiejki)
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)
T (działka położona na 54 Obszarze Chronionego Krajobrazu Kraina Wielkich Jezior Mazurskich)
Budynki i zabudowania na terenie (T/N)
Droga gminna ( droga gruntowa, szerokość ok. 4 m)
Local road (dirt road, width about 4 m)

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)
Droga gminna ( droga gruntowa, szerokość ok. 4 m)
Autostrada / droga krajowa [km]
0,5 km Droga Krajowa 59
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
195 km Elbląg
Kolej [km]
9 km Sterławki Wielkie
Bocznica kolejowa [km]
9 km Sterławki Wielkie
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
82 km Szymany
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
80 km Olsztyn

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie (T/N)
N
Odległość przyłącza od granicy terenu
ok. 100 m, Wg. warunków wydanych przez zakład energetyczny
Napięcie
Dostępna moc
Gaz na terenie (T/N)
N
Odległość przyłącza od granicy działki
300 m
Wartość kaloryczna
Średnica rury
Dostępna objętość
Woda na terenie (T/N)
N
Odległość przyłącza od granicy terenu
ok. 200 m
Dostępna objętość
Kanalizacja na terenie (T/N)
N
Odległość przyłącza od granicy terenu
50 m
Dostępna objętość
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie
Tak
2,4 km
Telefony (T/N)
N
Odległość przyłącza od granicy terenu

Uwagi

Brak