Giżycko, Obr. 1 ul. Moniuszki dz. 539

Giżycko, Obr. 1 ul. Moniuszki dz. 539

Położenie

Giżycko
ul. Moniuszki
Miasto / Gmina
Miasto Giżycko
Powiat
Giżycki
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]
1,970
Kształt działki
zbliżony do kwadratu
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT
155 PLN / m2
Właściciel / właściciele
Gmina Miejska Giżycko
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)
Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
teren zabudowy usługowej

Charakterystyka działki

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]
Różnica poziomów terenu [m]
około 3
Obecne użytkowanie
brak
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N)
N
Poziom wód gruntowych [m]
bd
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N)
Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)
Nie
Przeszkody podziemne (T/N)
N
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)
N
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)
Nie
Budynki i zabudowania na terenie (T/N)
Na części nieruchomości znajdują się resztki posadzki i fundamentów po rozebranym budynku przemysłowo-magazynowym oraz posadzka betonowa po rozebranej wiacie magazynowej.

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)
Zjazd z drogi krajowej nr 59
Autostrada / droga krajowa [km]
Droga krajowa Nr 63 – 0,05 m
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
195 km Elbląg
140 km Kaliningrad
Kolej [km]
Giżycko – ok. 3 km
Bocznica kolejowa [km]
Giżycko – ok. 3 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
103 km Port Lotniczy Olsztyn-Mazury, Szymany
265 km Lotnisko im. F. Chopina w Warszawie
266 km Lotnisko im. Lecha Wałęsy w Gdańsku
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
Olsztyn 103 km

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie (T/N)
Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu
Przez fragment działki przebiega napowietrzna linia średniego napięcia nie stanowiąca przyłącza
Napięcie
Dostępna moc
-
Gaz na terenie (T/N)
Tak
Odległość przyłącza od granicy działki
Linia gazowa biegnie w ul. Moniuszki
Wartość kaloryczna
3434 MJ/Nm3
Średnica rury
200
Dostępna objętość
1000 Nm3/h
Woda na terenie (T/N)
Tak
Wodociąg od strony ul. Moniuszki
Odległość przyłącza od granicy terenu
Linia wodociągowa biegnie w ul. Moniuszki
Dostępna objętość
Kanalizacja na terenie (T/N)
Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu
około 100 m
Dostępna objętość
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie
Telefony (T/N)
Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu
Przez działkę biegnie linia telekomunikacyjna

Uwagi

brak
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży. Nieruchomość posiada korzystną lokalizację przy drodze krajowej nr 59, przy torach kolejowych oraz w pobliżu Jeziora Niegocin (180m).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony pod budowę obiektów usługowych, obiektów związanych z rekreacją i sportem, budowę ścieżek pieszych i pieszo-rowerowych.

Maksymalna wysokość obiektów: do 12m.

Teren w pełni uzbrojony.

Pliki do pobrania