Giżycko, Twierdza Boyen 363

Giżycko, Twierdza Boyen 363

Położenie

Giżycko
Twierdza Boyen
Miasto / Gmina
Miasto Giżycko
Powiat
Giżycki
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]
30,8845
Kształt działki
gwiazdy
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT
Grunt przeznaczony do dzierżawy
W zależności od wielkości i zamierzenia inwestycyjnego
Właściciel / właściciele
Gmina Miejska Giżycko
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)
Nie
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszar inwestycyjny znajduje się w strefie rekreacyjno–sportowo–wypoczynkowej i ma być objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Istniejąca dokumentacja: studium wykonalności dla terenu Twierdzy Boyen w Giżycku, program funkcjonalno-użytkowy Twierdzy Boyen.

Obiekt wpisany do rejestru zabytków

Charakterystyka działki

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]
Grunt odrolniony
Różnica poziomów terenu [m]
około 20 (skarpy, nasypy, umocnienia)
Obecne użytkowanie
Giżyckie Centrum Kultury
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N)
N
Poziom wód gruntowych [m]
bd
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N)
Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)
Nie
Przeszkody podziemne (T/N)
fragment kanalizacji deszczowej przy połudn. –zach. granicy działki
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)
Na terenie objętym ofertą znajdują się obiekty pod ochroną konserwatorską.
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)
Nie
Budynki i zabudowania na terenie (T/N)
Nie

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)
Droga miejska asfaltowa, szerokość 5 m, droga krajowa No 63 (od Bramy Kętrzyńskiej)
Autostrada / droga krajowa [km]
Droga krajowa Nr 63 – 0,05 m
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
170 km Elbląg
140 km Kaliningrad
Kolej [km]
Giżycko – ok. 2,5 km
Bocznica kolejowa [km]
Giżycko – ok. 2,5 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
103 km Port Lotniczy Olsztyn-Mazury, Szymany
265 km Lotnisko im. F. Chopina w Warszawie
266 km Lotnisko im. Lecha Wałęsy w Gdańsku
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
103 km Olsztyn

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie (T/N)
Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu
Wg wskazań dysponenta sieci
Napięcie
400 V
Dostępna moc
-
Gaz na terenie (T/N)
Nie
Odległość przyłącza od granicy działki
Około 300 m, Linia gazowa znajduje się w ul. Moniuszki
Wartość kaloryczna
34 MJ/Nm3
Średnica rury
200
Dostępna objętość
1000 Nm3/h
Woda na terenie (T/N)
Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu
Dostępna objętość
50 m3
Kanalizacja na terenie (T/N)
Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu
Dostępna objętość
50 m3
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie
Nie
Telefony (T/N)
Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu

Uwagi

brak
Twierdza Boyen stanowi jeden z najlepiej zachowanych zabytków architektury obronnej XIX wieku w Polsce.
Czyni to z niej obiekt o wyjątkowej wartości historycznej i wysokich walorach turystycznych. Ukryta wśród parku leśnego Twierdza Boyen, zbudowana została w latach 1843–51. Wzniesiona na wzgórzu, w miejscu przewężenia terenu pomiędzy jeziorem Kisajno i Niegocin.

Teren Twierdzy zajmuje około 30 ha.

Pliki do pobrania