JAGODNE WIELKIE, GM. MIŁKI, DZ. 250/3

JAGODNE WIELKIE, GM. MIŁKI, DZ. 250/3

Położenie

Nazwa lokalizacji
Jagodne Wielkie dz. 250/3
Miasto / Gmina
Miłki
Powiat
GIŻYCKI
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]
0.1803 ha
Kształt działki
prostokąt
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)
Tak (3 działki o zbliżonej powierzchni obok siebie)

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT
50 PLN/m
Właściciel / właściciele
Gmina Miłki
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)
T
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Zoning Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; Teren rekreacji indywidualnej; Teren pod zabudowę usług turystycznych;

Charakterystyka działki

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]
V klasa 0,1803 ha
Różnica poziomów terenu [m]
Teren płaski
Obecne użytkowanie
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N)
N
Poziom wód gruntowych [m]
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N)
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)
N
Przeszkody podziemne (T/N)
N
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)
N
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)
Obszar chronionego krajobrazu
Budynki i zabudowania na terenie (T/N)
N

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)
Droga powiatowa, nawierzchnia asfaltowa, szerokość 6 m
Autostrada / droga krajowa [km]
Droga krajowa nr 63, 10 km
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
Port Morski Elbląg 239 km
Kolej [km]
Giżycko 18 km
Bocznica kolejowa [km]
Giżycko 18 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
Port Lotniczy Olsztyn Mazury 94 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
Olsztyn, 105 km

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie (T/N)
T
Odległość przyłącza od granicy terenu
20 m
Napięcie
Dostępna moc
Gaz na terenie (T/N)
N
Odległość przyłącza od granicy działki
N
Wartość kaloryczna
Średnica rury
Dostępna objętość
Woda na terenie (T/N)
T
Odległość przyłącza od granicy terenu
20m
Dostępna objętość
Kanalizacja na terenie (T/N)
T
Odległość przyłącza od granicy terenu
20 m
Dostępna objętość
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie
N
Telefony (T/N)
T
Odległość przyłącza od granicy terenu
50 m

Uwagi

brak