KONOPKI WIELKIE, GM MIŁKI, DZIAŁKI NR 82/3; 82/5; 83;

KONOPKI WIELKIE, GM MIŁKI, DZIAŁKI NR 82/3; 82/5; 83;

Położenie

Nazwa lokalizacji
Konopki Wielkie / 82/3; 82/5; 83;
Miasto / Gmina
Miłki
Powiat
GIŻYCKI
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]
1,54 ha
Kształt działki
Inny
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)
NIE

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT
25 PLN/m3
Właściciel / właściciele
Gmina Miłki
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)
N
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Charakterystyka działki

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]
Klasa IV 0,57 ha
Klasa V 0,96 ha
Różnica poziomów terenu [m]
Teren płaski
Obecne użytkowanie
Inne
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N)
N
Poziom wód gruntowych [m]
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N)
N
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)
N
Przeszkody podziemne (T/N)
N
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)
N
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)
N
Budynki i zabudowania na terenie (T/N)
N

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)
Nawierzchnia asfaltowa, nawierzchnia gruntowa, szerokość 6 m,
Autostrada / droga krajowa [km]
Droga krajowa 63
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
Port Morski Elbląg, 217 km
Kolej [km]
Giżycko 18 km
Bocznica kolejowa [km]
Orzysz 15 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
Port Lotniczy Olsztyn Mazury 109 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
Olsztyn, 122 km

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie (T/N)
T
Odległość przyłącza od granicy terenu
10 m
Napięcie
Dostępna moc
Gaz na terenie (T/N)
N
Odległość przyłącza od granicy działki
Wartość kaloryczna
Średnica rury
Dostępna objętość
Woda na terenie (T/N)
T
Odległość przyłącza od granicy terenu
30m
Dostępna objętość
Kanalizacja na terenie (T/N)
N
Odległość przyłącza od granicy terenu
30 m
Dostępna objętość
80 m3
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie
N
Telefony (T/N)
T
Odległość przyłącza od granicy terenu

Uwagi

brak