MIKOŁAJKI – UL. LEŚNA 81/55 I 81/44

MIKOŁAJKI – UL. LEŚNA 81/55 I 81/44

Położenie

Nazwa lokalizacji
Mikołajki – ul. Leśna 81/55 i 81/44
Miasto / Gmina
Mikołajki
Powiat
Mrągowo
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]
4,6557 ha
Kształt działki
prostokąt
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)
NIE

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT
około 40-50 złotych/m2
Właściciel / właściciele
Gmina Miejsko Wiejska Mikołajki
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)
Tak, miejscowy plan uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach nr XVII/118/2016 z dnia 22 września 2016r.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej i usług turystycznych.

Charakterystyka działki

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]
RIVb 0,0805
RV 3,4615
RVI 0,0281
ŁIV 0,9494
PsV 0,1114
W-ŁIV 0,0251
Różnica poziomów terenu [m]
15 m
Obecne użytkowanie
Nieużytek
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N)
Brak
Poziom wód gruntowych [m]
Brak
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N)
NIE
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)
Brak
Przeszkody podziemne (T/N)
Brak
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)
NaNa skraju działki, od strony południowej oraz środkiem działki nr 81/55 zlokalizowane słupy energetyczne, do ewentualnego przesunięcia
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)
Brak
Budynki i zabudowania na terenie (T/N)
Brak

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)
Dojazd od strony ulicy Leśnej poprzez drogę gminną nie utwardzoną (nr geod. 81/32) o długości około 200m, bądź od strony ulicy Warszawskiej drogą gminną nieutwardzoną nr geod. 101
Autostrada / droga krajowa [km]
Droga nr 16, w odległości 800 m
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
Elbląg, w odległości 185 km
Kolej [km]
stacja w Mikołajkach w odległości 2 km , aktualnie linia jest zamknięta
Bocznica kolejowa [km]
Mrągowo , w odległości 25 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
Warszawa, w odległości 260 km
Gdańsk, w odległości 250 km
Szymany, w odległości 60 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
Olsztyn, w odległości 88 km

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie (T/N)
Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu
Napięcie
Na warunkach określonych z zarządcą sieci
Dostępna moc
Na warunkach określonych z zarządcą sieci
Gaz na terenie (T/N)
NIE
Odległość przyłącza od granicy działki
Sieć gazowa przebiega w ulicy Leśnej w odległości 170 m od granicy działki
Wartość kaloryczna
Na warunkach określonych z zarządcą sieci
Średnica rury
Na warunkach określonych z zarządcą sieci
Dostępna objętość
Około 90 m3/h
Woda na terenie (T/N)
Odległość przyłącza od granicy terenu
Tak, w odległości 200 m.
Dostępna objętość
Na warunkach określonych z zarządcą sieci
Kanalizacja na terenie (T/N)
Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu
200 m
Dostępna objętość
Na warunkach określonych z zarządcą sieci
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie
Tak, w odległości 4 km
Telefony (T/N)
Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu
170 m

Uwagi

Gmina oferuje pomoc przy uzyskaniu stosownych decyzji niezbędnych do zrealizowania zamierzonej inwestycji.

Osoba przygotowująca ofertę

Agata Leszczyńska
Inspektor ds. gospodarki gruntami.
Tel. 87 4219056
Gospodarka.gruntami@mikolajki.pl

Osoby do kontaktu

Agata Leszczyńska
Inspektor ds. gospodarki gruntami.
Tel. 87 4219056
Gospodarka.gruntami@mikolajki.pl
Katarzyna Patermann
Inspektor ds. budownictwa.
Tel. 87 4219056
Gospodarka.gruntami@mikolajki.pl