ORZYSZ

ORZYSZ

Położenie

Nazwa lokalizacji
Gmina Orzysz, numery działek: 572/1, 572/2, 572/3, 572/4, 572/5, 572/6, 572/7, 573/1, 573/2, 574, 575, 576
Miasto / Gmina
Orzysz
Powiat
Piski
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]
11.94 ha
Kształt działki
Inny
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)
tak

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT
20 PLN/m²
Właściciel / właściciele
Gmina Orzysz
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)
tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
UU – usługi uciążliwe

Charakterystyka działki

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]
Bz – tereny rekreacyjno – wypoczynkowe – 4,5401 ha
Bi – inne tereny zabudowane – 5,8055 ha
Tr – tereny różne – 1,6034 ha
Różnica poziomów terenu [m]
Do 2 m
Obecne użytkowanie
brak
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N)
N
Poziom wód gruntowych [m]
brak danych
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N)
N
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)
N
Przeszkody podziemne (T/N)
N
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)
N
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)
N
Budynki i zabudowania na terenie (T/N)
N

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)
Szerokość 5m
rodzaj drogi – droga gminna asfaltowa
Autostrada / droga krajowa [km]
Droga krajowa nr 16 – 0,8 km
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
Elbląg 217 km
Kolej [km]
Orzysz 1,5 km
Bocznica kolejowa [km]
Orzysz 1,5 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
Szczytno – Szymany: 70 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
Olsztyn: 121 km

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie (T/N)
T
Odległość przyłącza od granicy terenu
0
Napięcie
15 kV
Dostępna moc
Gaz na terenie (T/N)
N
Odległość przyłącza od granicy działki
brak (w gminie Orzysz brak sieci gazowej)
Wartość kaloryczna
brak
Średnica rury
brak
Dostępna objętość
brak
Woda na terenie (T/N)
nie
Odległość przyłącza od granicy terenu
50 m Woda przeznaczona do celów socjalnych
Dostępna objętość
Kanalizacja na terenie (T/N)
N
Odległość przyłącza od granicy terenu
1000 m
Dostępna objętość
brak informacji
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie
N
Telefony (T/N)
N
Odległość przyłącza od granicy terenu
Odległość przyłącza od granicy terenu 5m

Uwagi

brak

Osoba przygotowująca ofertę

Katarzyna Owczarek
Naczelnik Wydziału Inwestycji,
600 902 890,
katarzyna.owczarek@um.orzysz.pl
jęz. angielski – stopnień podstawowy

Pliki do pobrania