PROBARK, GM. MRĄGOWO, DZIAŁKA NR 476/6

PROBARK, GM. MRĄGOWO, DZIAŁKA NR 476/6

Położenie

Nazwa lokalizacji
działka nr 476/6, obręb Probark
Miasto / Gmina
Gmina Mrągowo
Powiat
mrągowski
Województwo
Warmińsko- Mazurskie

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]
0.1930ha
Kształt działki
prostokąt
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)
tak
możliwość kupna sąsiedniej działki (nr 476/7)

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT
48,30 PLN/m2
Właściciel / właściciele
Gmina Mrągowo
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)
Tak
UCHWAŁA NR XV/129/15
RADY GMINY MRĄGOWO
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
teren zabudowy mieszkaniowo – pensjonatowej

Charakterystyka działki

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]
VI – 0,1301ha
V – 0,0629ha
Różnica poziomów terenu [m]
3m
Obecne użytkowanie
teren nieużytkowany
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N)
Poziom wód gruntowych [m]
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N)
Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)
Nie
Przeszkody podziemne (T/N)
Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)
Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)
Ujęte w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Budynki i zabudowania na terenie (T/N)
Nie

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)
Droga Szutrowa, szerokość ok. 10m
Autostrada / droga krajowa [km]
DK 16 – 1 km
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
Kolej [km]
Kętrzyn – 30 km
Bocznica kolejowa [km]
Kętrzyn – 30 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
Port Lotniczy Olsztyn-Mazury – 60 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
Olsztyn – 65km

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie (T/N)
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu
200m
Napięcie
Dostępna moc
Gaz na terenie (T/N)
Nie
Odległość przyłącza od granicy działki
350m
Wartość kaloryczna
Średnica rury
Dostępna objętość
Woda na terenie (T/N)
NIE
Odległość przyłącza od granicy terenu
200m
Dostępna objętość
Kanalizacja na terenie (T/N)
NIE
Odległość przyłącza od granicy terenu
200m
Dostępna objętość
brak danych
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie
Nie
Telefony (T/N)
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu
brak danych

Uwagi

brak

Osoba przygotowująca ofertę

Łukasz Gołębicki
referent, tel. 89 741-29-24 w. 209,
e-mail: lukasz.golebicki@gminamragowo.pl