Ruciane-Nida, 192/335

Ruciane-Nida, 192/335

Położenie

Nazwa lokalizacji
Ruciane-Nida, 192/335
Miasto / Gmina
gmina Ruciane-Nida – ob. geod. Ruciane-Nida
Powiat
Piski
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]
0,0899 ha
Kształt działki
prostokąt z wąska częścią dojazdową
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)
nie

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT
110,00 zł
Właściciel / właściciele
Gmina Ruciane-Nida
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)
Uchwała XII/57/2003 z dnia 2003-07-08
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

Charakterystyka działki

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]
RVI 0,0899 ha
Różnica poziomów terenu [m]
Brak danych
Obecne użytkowanie
Teren obecnie nie jest użytkowany
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N)
Brak danych
Poziom wód gruntowych [m]
Brak danych
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N)
NIE
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)
Brak danych
Przeszkody podziemne (T/N)
Tak
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)
NIE
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)
Natura 2000
Budynki i zabudowania na terenie (T/N)
Nie

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)
droga utwardzona
Autostrada / droga krajowa [km]
droga krajowa nr 58 (około 2km)
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
Nie
Kolej [km]
tak, w odległości około 0,5 km
Bocznica kolejowa [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
50 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
Olsztyn 100 km

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie (T/N)
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu
20 m
Napięcie
Dostępna moc
Gaz na terenie (T/N)
Nie
Odległość przyłącza od granicy działki
Wartość kaloryczna
Średnica rury
Dostępna objętość
Woda na terenie (T/N)
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu
20 m
Dostępna objętość
Brak danych
Kanalizacja na terenie (T/N)
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu
20m
Dostępna objętość
Brak danych
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie
Nie
Telefony (T/N)
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu
20 m

Uwagi

Brak

Osoba przygotowująca ofertę

Maja Kosiorek
Inspektor,
tel. 87/425 44 54,
e-mail:maja.kosiorek@ruciane-nida.pl