RUCIANE – NIDA, OSIEDLE DYBÓWEK I, DZIAŁKA NR 402/4 ;402/9

RUCIANE – NIDA, OSIEDLE DYBÓWEK I, DZIAŁKA NR 402/4 ;402/9

Położenie

Nazwa lokalizacji
Osiedle Dybówek I,
Działka nr 402/4 ;402/9
Miasto / Gmina
Ruciane-Nida/gmina Ruciane-Nida
Powiat
Piski
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]
o łącznej powierzchni: 0,1545 ha
Kształt działki
prostokąt
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)
nie

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT
70 zł/m2
Właściciel / właściciele
Gmina Ruciane-Nida
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)
Nie
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Charakterystyka działki

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]
RVI- grunty orne – 0,0766 ha
Bp- zurbanizowane tereny niezabudowane- 0,0779 ha
Różnica poziomów terenu [m]
Brak danych
Obecne użytkowanie
Teren obecnie nie jest użytkowany
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N)
Brak danych
Poziom wód gruntowych [m]
Brak danych
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N)
NIE
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)
NIE
Przeszkody podziemne (T/N)
NIE
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)
NIE
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)
Natura 2000
Budynki i zabudowania na terenie (T/N)
Nie

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)
Droga gminna
Autostrada / droga krajowa [km]
0,4 km do DK 58
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
Nie
Kolej [km]
Ruciane-Nida odległość 2,0 km
Bocznica kolejowa [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
Olsztyn –Szymany , odległość 60 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
Olsztyn -100 km

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie (T/N)
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu
50 m
Napięcie
Dostępna moc
Gaz na terenie (T/N)
Nie
Odległość przyłącza od granicy działki
Wartość kaloryczna
Średnica rury
Dostępna objętość
Woda na terenie (T/N)
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu
50 m
Dostępna objętość
Brak danych
Kanalizacja na terenie (T/N)
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu
50m
Dostępna objętość
Brak danych
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie
Nie
Telefony (T/N)
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu
50 m

Uwagi

Na przedmiotowe nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy – dla zamierzenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego.

Osoba przygotowująca ofertę

Maja Kosiorek
Inspektor,
tel. 87/425 44 54,
e-mail:maja.kosiorek@ruciane-nida.pl