RYDZEWO, GM. MIŁKI, DZ. 104/4

RYDZEWO, GM. MIŁKI, DZ. 104/4

Położenie

Nazwa lokalizacji
Rydzewo / 104/4
Miasto / Gmina
Miłki
Powiat
GIŻYCKI
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]
0,69 ha
Kształt działki
Inne
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)
NIE

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT
60 zł/m2
Właściciel / właściciele
Gmina Miłki
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)
T
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Teren zabudowy usługowej, turystycznej;

Charakterystyka działki

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]
Klasa V 0,0685
Klasa IV 0,6189
Różnica poziomów terenu [m]
Teren płaski
Obecne użytkowanie
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N)
N
Poziom wód gruntowych [m]
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N)
N
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)
N
Przeszkody podziemne (T/N)
N
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)
Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)
Obszar chronionego krajobrazu
Budynki i zabudowania na terenie (T/N)
Nie

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)
Nawierzchnia asfaltowa, szerokość 6 m,
Autostrada / droga krajowa [km]
Droga Krajowa 63
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
Port Morski Elbląg 204 km
Kolej [km]
Giżycko 14 km
Bocznica kolejowa [km]
Giżycko 14 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
Port Lotniczy Olsztyn Mazury 104 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
Olsztyn, 106 km

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie (T/N)
T
Odległość przyłącza od granicy terenu
500m
Napięcie
Dostępna moc
Gaz na terenie (T/N)
N
Odległość przyłącza od granicy działki
Wartość kaloryczna
Średnica rury
Dostępna objętość
Woda na terenie (T/N)
NIE
Odległość przyłącza od granicy terenu
500 m
Dostępna objętość
Kanalizacja na terenie (T/N)
N
Odległość przyłącza od granicy terenu
500 m
Dostępna objętość
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie
N
Telefony (T/N)
N
Odległość przyłącza od granicy terenu
500m

Uwagi

brak