Ryn ul. Podmiejska, działka nr 35/11, 40/9

Ryn ul. Podmiejska, działka nr 35/11, 40/9

Położenie

Nazwa lokalizacji
Ryn ul. Podmiejska, działka nr 35/11, 40/9
Miasto / Gmina
Ryn
Powiat
Giżycko
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]
2,2901 ha
Kształt działki
nieregularny
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)
Brak

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT
40-60 zł/m2
Właściciel / właściciele
Gmina Ryn
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)
T
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
2.MN(U) – mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług,
22.Z – zieleń

Charakterystyka działki

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]
RIIIb – grunty orne 0,37 ha
RIVa – grunty orne 0,59 ha
RIVb – grunty orne 0,7766 ha
RV – grunty orne 0,1161 ha
RVI – grunty orne 0,4374 ha
Różnica poziomów terenu [m]
Płaski teren z naturalnym wzniesieniem
Obecne użytkowanie
Nieużytek
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N)
N
Poziom wód gruntowych [m]
Nie badano
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N)
N
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)
N
Przeszkody podziemne (T/N)
N
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)
N
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)
N
Budynki i zabudowania na terenie (T/N)
N

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)
Droga gminna
Autostrada / droga krajowa [km]
0,4 km Droga Krajowa 59
0,4 km National Road 59
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
195 km Elbląg
Kolej [km]
9 km Sterławki Wielkie
Bocznica kolejowa [km]
9 km Sterławki Wielkie
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
82 km Szymany
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
80 km Olsztyn

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie (T/N)
N
Odległość przyłącza od granicy terenu
Wg. warunków wydanych przez zakład energetyczny
Napięcie
Dostępna moc
Gaz na terenie (T/N)
N
Odległość przyłącza od granicy działki
300 m
Wartość kaloryczna
Średnica rury
Dostępna objętość
Woda na terenie (T/N)
N
Odległość przyłącza od granicy terenu
70 m
Dostępna objętość
Kanalizacja na terenie (T/N)
T
Odległość przyłącza od granicy terenu
Dostępna objętość
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie
T
Ok. 2,0 km
Telefony (T/N)
N
Odległość przyłącza od granicy terenu

Uwagi

Brak