Węgorzewo, Działka 1312/31

Węgorzewo, Działka 1312/31

Położenie

Nazwa lokalizacji
Węgorzewo, Obręb geod. 02
W sąsiedztwie drogi krajowej Nr 63
Działka 1312/31
Miasto / Gmina
Węgorzewo
Powiat
Węgorzewski
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]
1,8596 ha
Kształt działki
Zbliżony do trapezu
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)
Działka Nr 1312/34 (pow. 1,0753 ha) w sąsiedztwie po drugiej stronie drogi dojazdowej – teren przeznaczony pod carawaning do 50 miejsc
(UT2)

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT
Właściciel / właściciele
Gmina Węgorzewo
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)
TAK
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
UTR – centrum obsługi tras rowerowych
W programie działki powinny znaleźć się obiekty związane z wypożyczalnią sprzętu, serwisem, informacja turystyczną, częścią hotelowo-gastronomiczną

Charakterystyka działki

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]
Pastwisko kl. IV
Pastwisko kl. V
R IVb
Różnica poziomów terenu [m]
Ok. 5m.
Obecne użytkowanie
Nieruchomość niezabudowana
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N)
Poziom wód gruntowych [m]
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N)
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)
Przeszkody podziemne (T/N)
Kanalizacja sanitarna
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)
linie energetyczne, przebiegająca wzdłuż drogi krajowe Nr 63
linia telekomunikacyjna, podziemna
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)
NIE
Budynki i zabudowania na terenie (T/N)
NIE

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)
Gruntowa , szer. Ok 6m.
Autostrada / droga krajowa [km]
Droga krajowa Nr 63 – w granicy działki
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
Port rzeczny – Gdynia/Gdańsk ok. 270 km.
Kolej [km]
Ketrzyn – ok. 35 km.
Gizycko – ok. 25 km.
Do Węgorzewa dochodzi linia kolejowa z kier. Kętrzyn – aktualnie nieczynna
Bocznica kolejowa [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
Olsztyn-Mazury, Szymany – 120 km.
Gdańsk- ok. 270 km.
Warszawa – 300 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
Olsztyn – ok. 125 km.
Białystok – ok. 180 km.

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie (T/N)
W pobliżu – według wskazań dysponenta sieci
Odległość przyłącza od granicy terenu
Wg wskazań dysponenta sieci
Napięcie
Dostępna moc
Gaz na terenie (T/N)
NIE
Odległość przyłącza od granicy działki
Wg wskazań dysponenta sieci
Wartość kaloryczna
Średnica rury
Dostępna objętość
Woda na terenie (T/N)
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu
Wg wskazań dysponenta sieci
Dostępna objętość
Kanalizacja na terenie (T/N)
Sieć w pobliżu – wg wskazań dysponenta sieci
Odległość przyłącza od granicy terenu
Dostępna objętość
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie
TAK – oczyszczalnia miejska ZUK
Telefony (T/N)
Sieć w pobliżu – wg wskazań dysponenta sieci
Odległość przyłącza od granicy terenu

Uwagi

Brak

Osoby do kontaktu

Ewa Gordziewicz
podinspektor Wydz. Geodezji, Mienia, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa,
tel. 87 4275419,
geodezja@wegorzewo.pl.
Brak znajomości jęz. obcych
Jacek Rutkowski
naczelnik ww wydziału,
tel. 87 4275413
kom. 515111010
jrutkowski@umw.internetdsl.pl
Brak znajomości jęz. obcych