Węgorzewo, działka nad jeziorem Mamry 130/1

Węgorzewo, działka nad jeziorem Mamry 130/1

Położenie

Nazwa lokalizacji
Działka położona w obrębie geodezyjnym Kal, nad jeziorem Mamry
Działka Nr 130/1
Miasto / Gmina
Węgorzewo
Powiat
Węgorzewski
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]
Ok. 79,81 ha; w tym obszar ok. 4,81 ha stanowi teren rezerwowany pod budowę hotelu
Kształt działki
Zbliżony do prostokąta
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)
Możliwość powiększenia działki o teren działki Nr 39 o powierzchni 16,13 ha, położonej nad jeziorem Mamry
Działka Nr 39 stanowi teren istniejących użytków zielonych, przeznaczonych pod urządzenia sportowe (pole golfowe, boiska sportowe, ścieżki zdrowia – RZ21); teren usł. turyst. związanych z realizacją pola golfowego, alternatywnie pensjonat i urządzenia sportowe, jako uzupełnienie funkcja mieszkalna (US22) zabudowa pensjonatowa (MP23); użytek ekologiczny (UE13) we fragmencie istniejące plaże i kąpieliska ogólnodostępne (UI 15)

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT
Właściciel / właściciele
Gmina Węgorzewo
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)
TAK
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
23 MP teren projektowanej zabudowy pensjonatowej;
22 US teren usł. turyst. związanych z realizacją pola golfowego, alternatywnie pensjonat i urządzenia sportowe, jako uzupełnienie funkcja mieszkalna;
15 UI teren we fragmencie istniejących plaż i kąpieliska ogólnodostępnych;
21 RZ teren istniejących użytków zielonych, przeznaczonych pod urządzenia sportowe (pole golfowe, boiska sportowe, ścieżki zdrowia;
13 UE- teren istniejącego użytku ekologicznego;

Charakterystyka działki

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]
Ls IV, Ls V, Ls VI – lasy
Lzr-Ł IV, Lzr-ŁV – grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych
Lzr-Ps III, Lzr-Ps IV – grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych
Ł IV, Ł V – Łąki trwałe
N – nieużytki
Ps III, Ps IV, Ps V – pastwiska trwałe
R IIIb, R IVa, R IVb, R V, R VI– grunty orne
W-Ł IV, W-ŁV, W- Ps IV, W-PsV – grunty pod rowami
Różnica poziomów terenu [m]
Ok. 2 m.
Obecne użytkowanie
Nieruchomość niezabudowana
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N)
Poziom wód gruntowych [m]
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N)
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)
Przeszkody podziemne (T/N)
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)
13 UE
Budynki i zabudowania na terenie (T/N)
NIE

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)
droga gruntowa , szer. ok 10m.
Autostrada / droga krajowa [km]
Droga krajowa Nr 63 – ok. 1,5 km.
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
Port rzeczny – Gdynia/Gdańsk ok. 270 km.
Kolej [km]
Ketrzyn – ok. 35 km.
Gizycko – ok. 25 km.
Do Węgorzewa dochodzi linia kolejowa z kier. Kętrzyn – aktualnie nieczynna
Bocznica kolejowa [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
Olsztyn-Mazury, Szymany – 120 km.
Gdańsk- ok. 270 km.
Warszawa – 300 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
Olsztyn – ok. 125 km.
Białystok – ok. 180 km.

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie (T/N)
W pobliżu działki, według wskazań dysponenta sieci
Odległość przyłącza od granicy terenu
Wg wskazań dysponenta sieci
Napięcie
Dostępna moc
Gaz na terenie (T/N)
Nie
Odległość przyłącza od granicy działki
Wg wskazań dysponenta sieci
Wartość kaloryczna
Średnica rury
Dostępna objętość
Woda na terenie (T/N)
W pobliżu działki
Odległość przyłącza od granicy terenu
Wg wskazań dysponenta sieci
Dostępna objętość
Kanalizacja na terenie (T/N)
NIE – wg wskazań dysponenta sieci
Odległość przyłącza od granicy terenu
Dostępna objętość
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie
TAK – oczyszczalnia miejska ZUK
Telefony (T/N)
wg wskazań dysponenta siec
Odległość przyłącza od granicy terenu

Uwagi

Brak

Osoby do kontaktu

Ewa Gordziewicz
podinspektor Wydz. Geodezji, Mienia, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa,
tel. 87 4275419,
geodezja@wegorzewo.pl.
Brak znajomości jęz. obcych
Jacek Rutkowski
naczelnik ww wydziału,
tel. 87 4275413
kom. 515111010
jrutkowski@umw.internetdsl.pl
Brak znajomości jęz. obcych