WĘGORZEWO, OBR. GEOD. 01 UL. ZESŁAŃCÓW SYBIRU 451/12

WĘGORZEWO, OBR. GEOD. 01 UL. ZESŁAŃCÓW SYBIRU 451/12

Położenie

Nazwa lokalizacji
Węgorzewo, obr. geod. 01
ul. Zesłańców Sybiru 451/12
Miasto / Gmina
Węgorzewo
Powiat
Węgorzewski
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]
0,2966
Kształt działki
prostokąt
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)
Sąsiedztwo kolejnych działek należących do gminy 451/9, 454/1, 451/11, 451/11 o łącznej pow. 1,1722ha

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT
Ok. 41 zł/m2
Właściciel / właściciele
Gmina Wegorzewo
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)
Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
PU.09- teren zabudowy produkcyjnej i usługowej

Charakterystyka działki

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]
Nie dotyczy
Różnica poziomów terenu [m]
1 m
Obecne użytkowanie
Nieruchomość niezabudowana
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N)
Poziom wód gruntowych [m]
0,5-0,8 m.p.p.t
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N)
Tak – badania gruntowo – wodne
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)
Przeszkody podziemne (T/N)
fragment kanalizacji deszczowej przy połudn. –zach. granicy działki
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)
Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)
Nie
Budynki i zabudowania na terenie (T/N)
Nie

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)
Nowo wybudowana ulica asfaltowa – 8 m z indywidualnym zjazdem na teren działki
Autostrada / droga krajowa [km]
Od drogi krajowej Nr 63 –dojazd ok. 2 km
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
Kolej [km]
Kętrzyn – ok. 35 km,
Giżycko – ok. 25 km
do Węgorzewa dochodzi linia kolejowa z kier. Kętrzyna – aktualnie linia nieczynna
Bocznica kolejowa [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
Gdańsk – ok.270 km,
Warszawa – ok. 300 km,
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
Olsztyn – ok.125 km,
Białystok – ok. 180 km

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie (T/N)
NIE
Odległość przyłącza od granicy terenu
Wg wskazań dysponenta sieci
Napięcie
-
Dostępna moc
-
Gaz na terenie (T/N)
Nie
Odległość przyłącza od granicy działki
Wg dysponenta sieci
Wartość kaloryczna
-
Średnica rury
-
Dostępna objętość
-
Woda na terenie (T/N)
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu
Przyłącze doprowadzone do granicy działki
Dostępna objętość
300 m3/24 h
Kanalizacja na terenie (T/N)
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu
Przyłącze doprowadzone do granicy działki
Dostępna objętość
300 m3/24
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie
Tak – oczyszczalnia miejska
Telefony (T/N)
Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu

Uwagi

brak