WILKASY, GM. GIŻYCKO

WILKASY, GM. GIŻYCKO

Położenie

Nazwa lokalizacji
WILKASY
Miasto / Gmina
GIŻYCKO
Powiat
GIŻYCKI
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]
0,8395 ha
Kształt działki
ZBLIŻONY DO PROSTOKĄTA
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)
NIE

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT
214,41 zł
Właściciel / właściciele
GMINA GIŻYCKO
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)
UCHWAŁA NR XXIII/291/2012 Z DNIA 28.12.2012r.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
TEREN SPORTU I REKREACJI Z MOŻLIWOŚCIĄ ZABUDOWY

Charakterystyka działki

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]
Bz – 0,8369 ha
Różnica poziomów terenu [m]
Obecne użytkowanie
ZIELEŃ
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N)
Poziom wód gruntowych [m]
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N)
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)
Przeszkody podziemne (T/N)
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)
Budynki i zabudowania na terenie (T/N)

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)
GMINNA WEWNĘTRZNA, SZEROKOŚ OK. 5m
Autostrada / droga krajowa [km]
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
Kolej [km]
WILKASY OK. 600m
Bocznica kolejowa [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
SZYMANY OK. 102 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
OLSZTYN

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie (T/N)
Odległość przyłącza od granicy terenu
30m
Napięcie
Dostępna moc
Gaz na terenie (T/N)
BRAK
Odległość przyłącza od granicy działki
350m
Wartość kaloryczna
-
Średnica rury
-
Dostępna objętość
-
Woda na terenie (T/N)
DO CELÓW SOCJALNYCH
Odległość przyłącza od granicy terenu
400m
Dostępna objętość
Kanalizacja na terenie (T/N)
Odległość przyłącza od granicy terenu
400m
Dostępna objętość
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie
Telefony (T/N)
Odległość przyłącza od granicy terenu
100m

Uwagi

brak