WYSZOWATE, GM. MIŁKI, DZ. 240

WYSZOWATE, GM. MIŁKI, DZ. 240

Położenie

Nazwa lokalizacji
Wyszowate dz. 240
Miasto / Gmina
Miłki
Powiat
Giżycko
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]
2,48 ha
Kształt działki
trapez
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)
NIE

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT
30 PLN/m2
Właściciel / właściciele
Gmina Miłki
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)
T
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Teren zabudowy usługowej i turystycznej; Tereny plaż i kąpielisk

Charakterystyka działki

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]
Klasa V 0,66 ha
Klasa VI 0,55 ha
Klasa IV 0,69 ha
KlasaIV 0,09 ha
Nieużytki 0,49 ha
Różnica poziomów terenu [m]
20 m
Obecne użytkowanie
Działka ma ustalone warunki zabudowy – budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku usługowego, budynku gospodarczego oraz budynku garażowego;
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N)
N
Poziom wód gruntowych [m]
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N)
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)
N
Przeszkody podziemne (T/N)
N
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)
T
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)
Obszar chronionego krajobrazu
Budynki i zabudowania na terenie (T/N)
Nie

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)
Droga gruntowa szerokość 3 m
Autostrada / droga krajowa [km]
Droga Krajowa 63
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
Port Morski Elbląg 214 km
Kolej [km]
Giżycko 16 km
Bocznica kolejowa [km]
Giżycko 16 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
Port Lotniczy Olsztyn Mazury 106 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
Olsztyn, 118 km

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie (T/N)
T
Odległość przyłącza od granicy terenu
50 m
Napięcie
Dostępna moc
Gaz na terenie (T/N)
N
Odległość przyłącza od granicy działki
Wartość kaloryczna
Średnica rury
Dostępna objętość
Woda na terenie (T/N)
T
Odległość przyłącza od granicy terenu
50m
Dostępna objętość
Kanalizacja na terenie (T/N)
N
Odległość przyłącza od granicy terenu
Dostępna objętość
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie
N
Telefony (T/N)
T
Odległość przyłącza od granicy terenu
250 m

Uwagi

brak