Zespół Szkól nr 2 im. Władysława Jagiełły

Zespół Szkól nr 2 im. Władysława Jagiełły

  • ul. Mrongowiusza 13B,
    11-700 Mrągowo
  • http://mragowo.edu.pl/kontakt/
  • + 48 89 741 24 61

W Zespole Szkól nr 2 im. Władysława Jagiełły pracuje 47. nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie fachowe i pedagogiczne do uczenia w klasach przygotowujących do zawodów:

  • TECHNIK HOTELARSTWA
  • TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ
  • TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
  • TECHNIK EKONOMISTA
  • TECHNIK LOGISTYK