Pomoc ze strony Mazurskiego Systemu
Obsługi Inwestora i Eksportera

Informacje ogólne:

 • wsparcie przy wyborze lokalizacji, aktualne oferty inwestycyjne
 • potrzebne pozwolenia, niezbędne decyzje
 • obowiązujące ulgi
 • pomoc publiczna, informacje dotyczące możliwości dofinansowania inwestycji, w tym ze środków krajowych i UE
 • opiekun inwestora dedykowany do danego procesu inwestycyjnego 
 • nawiązywanie kontaktów z partnerami m.in. przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu, ośrodkami naukowymi

Wsparcie rekrutacyjne:

 • organizacja spotkań z urzędami pracy, biurami karier, UWM
 • budowanie wizerunku inwestora na rynku pracy

Współpraca z urzędami:

 • organizacja wizyt w gminach Krainy Wielkich Jezior Mazurskich
 • spotkania z burmistrzami, wójtami
 • spotkania z reprezentantami urzędów
 • wsparcie na każdym etapie procesu inwestycyjnego
 • wsparcie w organizacji  szkoleń, warsztatów

Pomoc w działaniach PR inwestora

 • obecność w publikacjach z promocją gospodarczą Krainy Wielkich Jezior Mazurskich oraz poszczególnych gmin
 • konferencje prasowe
 • działania promocyjne na konferencjach branżowych, targach, misjach gospodarczych i innych wydarzeniach z zakresu promocji gospodarczej