STOWARZYSZENIE WJM 2020

Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020

Naszym założeniem jest wspieranie Krainy Wielkich Jezior, by stała się regionem nowoczesnym, dostępnym komunikacyjnie i otwartym na innowacje.

Praca Stowarzyszenia promująca integrację KWJM polega na tworzeniu gęstej sieci powiązań komunikacyjnych oraz na budowaniu więzi społecznych poprzez kształtowanie tożsamości regionalnej mieszkańców, pomoc inicjatywom lokalnym.

Promujemy przedsiębiorczość, proaktywne postawy oraz gotowość do wykorzystywania okazji i szukania rozwiązań.

Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie zrzeszające 12 gmin oraz 3 powiaty z terenu WJM zostało powołane 5 listopada 2014 roku do wspierania:

 • realizacji Strategii Wielkie Jeziora Mazurskie 2020
 • samorządności lokalnej
 • wymiany doświadczeń
 • ochrony interesów członków
 • promocji regionu
 • wspierania rozwoju gospodarczego i kulturalnego

Gdzie jesteśmy?

Siedzibą Stowarzyszenia jest zabytkowy budynek Centrum Kultury Kłobuk w Mikołajkach przy ul. Kolejowej 6. Tutaj znajduje się biuro i zespół specjalistów, którzy czuwają nad prawidłową realizacją projektów i koordynują współpracę pomiędzy samorządami i firmami zewnętrznymi.

Co robimy?

 • Opracowujemy i prowadzimy projekty związane z realizacją strategii Wielkie Jeziora Mazurskie 2020
 • Organizujemy szkolenia, sympozja, konferencje
 • Prowadzimy działalność doradczą
 • Tworzymy przestrzeń do współpracy samorządów i przedsiębiorców
 • Wspieramy ochronę środowiska
 • Integrujemy środowiska lokalne
 • Wspieramy inicjatywy związane z edukacją, sportem i turystyką
 • Jesteśmy Beneficjentem projektów finansowanych ze środków Funduszy Unijnych

Do czego dążymy?

Najważniejszym czynnikiem rozwoju jest kapitał ludzki, czyli mieszkańcy Wielkich Jezior Mazurskich. Zależy nam na podniesieniu poziomu kwalifikacji społecznych i zawodowych. Istotnym zadaniem jest rozwój szkolnictwa zawodowego, jak również specjalistycznych kursów wspierających przedsiębiorczość oraz innowacyjność.

Chcemy zbudować tożsamość regionalną, rozbudzić patriotyzm lokalny nakłaniający do działań nie tylko w obrębie własnej gminy, ale i całego obszaru Wielkich Jezior. „Mazury to Biznes” „7 Cudów Mazur”, „Mazurska Pętla Rowerowa” to tylko nieliczne hasła, wokół których skupia się szereg naszych działań.

Kraina Wielkich Jezior

Szlak Wielkich Jezior Mazurskich jest najpopularniejszym i najpiękniejszym szlakiem żeglugowym północno-wschodniej części Polski. Jest to obszar wyjątkowy, niezwykle bogaty pod względem przyrodniczym oraz historycznym. Warmia i Mazury nazywane są Krainą Tysiąca Jezior. Takie określenie jest w pełni uzasadnione, ponieważ jezior o powierzchni jednego hektara znajduje się tu aż 1063.

Mazury to jeden z najcenniejszych przyrodniczo obszarów naszego kraju. Znajdują się tu 22 rezerwaty przyrody min Mazurski Park Krajobrazowy, 15 obszarów Natura 2000. Jeziora Oświn i Łuknajno objęte są konwencją RAMSAR chroniącą najcenniejsze obszary wodno-błotne. Jezioro Łuknajno ponadto zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Znajduje się tu wiele siedlisk rzadkich ptaków jak kormorany, czapla, łabędź niemy, bocian czarny, orzeł bielik. Można spotkać na swojej drodze wydrę, bobra, żółwia błotnego, łosia oraz jelenia. Teren ten odznacza się bardzo zróżnicowaną rzeźbą terenu. Na urok tych ziem składają się również interesujące zabytki architektury.

Najważniejsze atrakcje turystyczne to

 • Twierdza Boyen i Giżycka Pozycja Polowa
 • Kwatera Główna Wojsk Lądowych z czasów II Wojny Światowej w Mamerkach
 • Śluza wodna Guzianka w Rucianem-Nidzie
 • Zamek gotycki w Rynie i Reszlu
 • Klasztor Staroobrzędowców w Wojnowie

Oprócz tego organizowane są cykliczne imprezy kulturalne, rozrywkowe w Mikołajkach  (festiwal muzyki szanty), w Mrągowie (Piknik Country). Wioska Żeglarska i Port Żeglugi Mazurskiej w Mikołajkach zachęca bogatą ofertą sprzętu pływającego oraz rejsów statkami pasażerskimi.

Prawdziwych poszukiwaczy przygód nie trzeba zachęcać do spływu kajakowego malowniczą rzeką Krutynią. Na całe rodziny czeka Ferma Jeleniowatych w Kosewie Górnym oraz Rezerwat Łuknajno i Strzałowo. Miłośnicy poezji koniecznie muszą odbyć kulturalną wyprawę do Muzeum Gałczyńskiego w Leśniczówce Pranie, a także Muzeum Ernesta Wicherta w Leśniczówce Pieresławek. Dla najmłodszych i nie tylko swoje podwoje otwiera Galindia-kraina historycznego plemienia Galindów w Iznocie.

Bogactwo i różnorodność Krainy Wielkich Jezior oraz drzemiący w niej potencjał stanowią o jej atrakcyjności sięgającej coraz dalej poza granice naszego kraju.

Partnerzy: