Gmina Pisz

Lista danych dotyczących terenu

Położenie
Location

Nazwa lokalizacji
Site name
Gmina Pisz
Miasto / Gmina
Town / Commune
Pisz/Pisz
Powiat
District
Piski
Województwo
Province (Voivodship)
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Powierzchnia nieruchomości
Area of property

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]
Max. area available (as one piece) [ha]
19.0164 ha
Kształt działki
The shape of the site
Kształt działki zbliżony do prostokąta
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)
Possibility for expansion (short description)
Brak możliwości

Informacje dotyczące nieruchomości
Property information

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2]
włączając 23% VAT

Approx. land price [PLN/m2]
including 23% VAT

20 PLN/m2
Właściciel / właściciele
Owner(s)
Gmina Pisz
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)
Valid zoning plan (Y/N)
T
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Zoning
Teren Przemysłowy

Charakterystyka działki
Land specification

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]
Soil class with area [ha]
RV – 20.8493 ha
RVI – 5.4959 ha
LsV – 0.0693 ha
Różnica poziomów terenu [m]
Differences in land level [m]
0,8 m
Obecne użytkowanie
Present usage
Nieruchomość częściowo użytkowana rolniczo
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych
i gruntowych (T/N)

Soil and underground water pollution (Y/N)
N
Poziom wód gruntowych [m]
Underground water level [m]
Od 1,3 m do 1,7 m.
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N)
Were geological research done (Y/N)
T
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)
Risk of flooding or land slide (Y/N)
N
Przeszkody podziemne (T/N)
Underground obstacles (Y/N)
N
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)
Ground and overhead obstacles (Y/N)
T – linie energetyczne, droga przechodząca przez teren inwestycyjny
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)
Ecological restrictions (Y/N)
N
Budynki i zabudowania na terenie (T/N)
Buildings / other constructions on site (Y/N)
N

Połączenia transportowe
Transport links

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)
Access road to the plot (type and width of access road)
Droga gruntowa o szerokości 35 m.
Autostrada / droga krajowa [km]
Nearest motorway / national road [km]
Droga krajowa nr 58 przebiega wzdłuż północnej granicy terenu inwestycyjnego
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
Sea and river ports located up to 200 km
N
Kolej [km]
Railway line [km]
Najbliższa stacja kolejowa znajduje się w mieście Pisz, w odległości 3 km od terenu inwestycyjnego
Bocznica kolejowa [km]
Railway siding [km]
Brak bocznicy kolejowej, linia kolejowa bezpośrednio przylega do północnej granicy terenu inwestycyjnego
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
Nearest international airport [km]
Szymany koło Szczytna – 50 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
Nearest province capital [km]
Olsztyn. Odległość Pisz – Olsztyn 96 km

Istniejąca infrastruktura
Existing infrastructure

Elektryczność na terenie (T/N)
Electricity (Y/N)
T
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]
Napięcie
Voltage [kV]
110 kV
15 kV
Dostępna moc
Available capacity [MW]
Zgodnie z zapotrzebowaniem inwestora
Gaz na terenie (T/N)
Gas (Y/N)
N
Odległość przyłącza od granicy działki
Connection point (distance from boundary) [m]
Przyłącze znajduje się w odległości 105 m od granicy działki
Wartość kaloryczna
Calorific value [MJ/Nm3]
Nie mniej niż 24 MJ/Nm3
Średnica rury
Pipe diameter [mm]
200 mm
Dostępna objętość
Available capacity [Nm3/h]
Zgodnie z zapotrzebowaniem inwestora
Woda na terenie (T/N)
Water supply (Y/N)
T – woda do celów socjalnych
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]
Dostępna objętość
Available capacity [m3/24h]
2000 m3/24h
Kanalizacja na terenie (T/N)
Sewage discharge (Y/N)
T
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from
boundary) [m]
Dostępna objętość
Available capacity [m3/24h]
2000 m3/24h
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź
w bezpośrednim sąsiedztwie

Treatment plant (Y/N)
T – w odległości 1000 m
Telefony (T/N)
Telephone (Y/N)
N
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]
linia telefoniczna przebiega bezpośrednio przy północnej granicy terenu inwestycyjnego

Uwagi
Comments

brak