Gmina Orzysz, numery działek: 572/1, 572/2, 572/3, 572/4, 572/5, 572/6, 572/7, 573/1, 573/2, 574, 575, 576

Lista danych dotyczących terenu

Położenie
Location

Nazwa lokalizacji
Site name
Gmina Orzysz, numery działek: 572/1, 572/2, 572/3, 572/4, 572/5, 572/6, 572/7, 573/1, 573/2, 574, 575, 576
Miasto / Gmina
Town / Commune
Orzysz
Powiat
District
piski
Województwo
Province (Voivodship)
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Powierzchnia nieruchomości
Area of property

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]
Max. area available (as one piece) [ha]
11.94 ha
Kształt działki
The shape of the site
Inny
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)
Possibility for expansion (short description)
tak

Informacje dotyczące nieruchomości
Property information

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2]
włączając 23% VAT

Approx. land price [PLN/m2]
including 23% VAT

20 PLN/m²
Właściciel / właściciele
Owner(s)
Gmina Orzysz
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)
Valid zoning plan (Y/N)
tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Zoning
UU – usługi uciążliwe

Charakterystyka działki
Land specification

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]
Soil class with area [ha]
Bz – tereny rekreacyjno – wypoczynkowe – 4,5401 ha
Bi – inne tereny zabudowane – 5,8055 ha
Tr – tereny różne – 1,6034 ha
Różnica poziomów terenu [m]
Differences in land level [m]
Do 2 m
Obecne użytkowanie
Present usage
brak
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych
i gruntowych (T/N)

Soil and underground water pollution (Y/N)
nie
Poziom wód gruntowych [m]
Underground water level [m]
brak danych
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N)
Were geological research done (Y/N)
nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)
Risk of flooding or land slide (Y/N)
nie
Przeszkody podziemne (T/N)
Underground obstacles (Y/N)
nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)
Ground and overhead obstacles (Y/N)
nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)
Ecological restrictions (Y/N)
nie
Budynki i zabudowania na terenie (T/N)
Buildings / other constructions on site (Y/N)
nie

Połączenia transportowe
Transport links

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)
Access road to the plot (type and width of access road)
Szerokość 5m
rodzaj drogi – droga gminna asfaltowa
Autostrada / droga krajowa [km]
Nearest motorway / national road [km]
Droga krajowa nr 16 – 0,8 km
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
Sea and river ports located up to 200 km
Elbląg 217 km
Kolej [km]
Railway line [km]
Orzysz 1,5 km
Bocznica kolejowa [km]
Railway siding [km]
Orzysz 1,5 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
Nearest international airport [km]
Szczytno – Szymany: 70 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
Nearest province capital [km]
Olsztyn: 121 km

Istniejąca infrastruktura
Existing infrastructure

Elektryczność na terenie (T/N)
Electricity (Y/N)
tak
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]
0
Napięcie
Voltage [kV]
15 kV
Dostępna moc
Available capacity [MW]
Gaz na terenie (T/N)
Gas (Y/N)
nie
Odległość przyłącza od granicy działki
Connection point (distance from boundary) [m]
brak (w gminie Orzysz brak sieci gazowej)
Wartość kaloryczna
Calorific value [MJ/Nm3]
brak
Średnica rury
Pipe diameter [mm]
brak
Dostępna objętość
Available capacity [Nm3/h]
brak
Woda na terenie (T/N)
Water supply (Y/N)
nie
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]
50 m Woda przeznaczona do celów socjalnych
Dostępna objętość
Available capacity [m3/24h]
Kanalizacja na terenie (T/N)
Sewage discharge (Y/N)
nie
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from
boundary) [m]
1000 m
Dostępna objętość
Available capacity [m3/24h]
brak informacji
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź
w bezpośrednim sąsiedztwie

Treatment plant (Y/N)
nie
Telefony (T/N)
Telephone (Y/N)
nie
Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from boundary) [m]
Odległość przyłącza od granicy terenu 5m

Uwagi
Comments

brak

Osoba przygotowująca ofertę

Imię, nazwisko, stanowisko, tel., tel. komórkowy, e-mail, znajomość języków obcych Katarzyna Owczarek, Naczelnik Wydziału Inwestycji, 600 902 890, katarzyna.owczarek@um.orzysz.pl, jęz. angielski – stopnień podstawowy