Partnerzy

Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 powstało 5 listopada 2014 roku w Giżycku. Członkowie Stowarzyszenia to gminy, miasta i powiaty stanowiące mikroregion w obrębie Obszaru Funkcjonalnego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.