Gmina wiejska Giżycko licząca ok. 8,2 tys. mieszkańców leży w północno-wschodniej części Polski, w województwie warmińsko-mazurskim na Pojezierzu Mazurskim. Wchodzi w skład powiatu giżyckiego. Największą powierzchnię gminy zajmują użytki rolne (łączny ich udział w ogólnej powierzchni gruntów wynosi 50,1%).

Gminę charakteryzuje bardzo duży udział małych gospodarstw rolnych – stanowią one 81%, wśród nich najwięcej jest  gospodarstw o powierzchni do 1 ha – 30 % (899 jednostek), 19% to gospodarstwa 15 ha i większe.

Na terenie gminy Giżycko znajduje się wiele zabytków, będących śladami kulturowego dziedzictwa regionu.

Przez gminę przebiega droga krajowa nr 59 łącząca dwa miasta regionalne Giżycko oraz Mrągowo, w Rozogach łączy się z drogami nr 53 oraz 63. Szczególnie istotna pod względem komunikacyjnym jest droga krajowa nr 63, która rozpoczyna się na granicy państwa z Obwodem Kaliningradzkim, a następnie łączy miasta: Węgorzewo, Giżycko, Orzysz i Pisz, dalej biegnie przez województwo podlaskie, mazowieckie, lubelskie kończąc na przejściu granicznym z Białorusią w miejscowości Sławatycze.

Na terenie gminy wiejskiej Giżycko odnotowuje się wzrost liczby podmiotów gospodarczych. Świadczy to o rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, co daje korzystne rokowania na przyszłość. Warto zauważyć, że największy wzrost odnotowano w latach 2010-2011, w tym okresie zarejestrowano 40 nowych podmiotów.

Zmiany te zachodziły głównie w sektorze prywatnym. Turystyczny potencjał całego regionu spowodował, że największą liczbą zatrudnionych cechują się branże turystyczna i rolnicza z dużym udziałem pozarolniczych form działalności. 95% zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, to małe przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób. Udział podmiotów zatrudniających od 10 do 49 osób wynosił 32 (4%), udział przedsiębiorstw zatrudniających od 50 do 249 0,8% (6 podmiotów gospodarczych). Tylko jedno przedsiębiorstwo działające na terenie gminy – (producent z branży oświetleniowej), zatrudnia blisko 500 pracowników. Jest to największy pracodawca w gminie. Należy do grona największych polskich firm w branży oświetleniowej, z udziałem w rynku wynoszącym prawie 15%.

Gmina Giżycko jest położona w samym sercu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, dysponuje unikatowymi walorami turystycznymi. Połączenie bogatej historii z pięknymi krajobrazami tworzy idealne warunki do rozwoju rekreacji i turystyki.