Gmina Miłki

Gmina Miłki licząca ok. 4 tys. mieszkańców jest położona we wschodniej części województwa warmińsko – mazurskiego. Ta jednostka terytorialna stanowi około 15% powiatu giżyckiego i została ulokowana przy jego południowej granicy, 15 kilometrów od miasta Giżycko. Miłki są gminą wiejską leżącą w obrębie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

Położenie gminy na obszarze Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, atrakcyjność krajobrazowa i różnorodność przyrodnicza czynią z gminy miejsce atrakcyjne turystycznie.

Ponadto na terenie gminy Miłki znajdują się zabytki pochodzące zarówno ze średniowiecza jak i związane z okresem I wojny światowej. W granicach gminy ulokowana została najstarsza budowla sakralna na Mazurach – pochodzący z XV wieku kościół w Miłkach.

Największy udział w ogólnej strukturze gruntów mają obszary rolne, które zajmują 65% powierzchni gminy. Obszar gminy jest słabo zurbanizowany. Jedynie 3% zajmują tereny zabudowane, z czego większa część to szlaki komunikacyjne, przede wszystkim drogi. Na terenie gminy nie jest ulokowany żaden duży zakład produkcyjny, większość miejsc pracy powstaje w sieci usług o zróżnicowanej strukturze, dobrze rozwinięte są także handel i turystyka.