Gmina Mrągowo jest gminą wiejską położoną w powiecie mrągowskim, w środkowej części województwa warmińsko-mazurskiego. Gmina położona jest na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych, w odległości ok. 60 km od Olsztyna, 200 km od Warszawy i Gdańska. Zajmuje powierzchnię 265,3 km2 i liczy około 8,5 tys. mieszkańców.

Gmina ma charakter typowo rolniczo-turystyczny, cechuje się obszernymi kompleksami leśnymi (wśród których dużą część stanowią obszary chronione) oraz dużą jeziornością.

Największą powierzchnię gminy zajmują użytki rolne (łączny ich udział w ogólnej powierzchni gruntów wynosi ok. 63%). Na terenie gminy Mrągowo zarejestrowanych jest ok. 400 podmiotów gospodarczych, gdzie blisko 98,5% podmiotów należy do sektora prywatnego.

Gmina ma predyspozycje do rozwoju turystyki aktywnej ze względu na bogactwo i różnorodność zasobów środowiska naturalnego, niski stopień uprzemysłowienia oraz stosunkowo dobrą gęstość dróg.

Turystyka odgrywa dużą rolę w gminie. Na jej terenie zlokalizowanych jest 18 turystycznych obiektów noclegowych (obiekty hotelowe – 4, inne obiekty noclegowe – 110)

W 2009 roku na terenie gminy znajdowało się jedynie 5 obiektów noclegowych, co świadczy o rozwoju turystyki na tym terenie i wzroście zapotrzebowania na usługi w zakresie zakwaterowania. Gmina posiada także dobrze rozwiniętą bazę gastronomiczną.

Jednym z najważniejszych walorów turystycznych gminy jest tzw. Góra 4 Wiatrów, która zlokalizowana jest na trasie drogi krajowej nr 16 Mrągowo-Mikołajki. Jest ona częściowo zalesiona i stanowi dobry punkt widokowy, ponieważ jej wysokość sięga 185,5 m n.p.m. Jest to miejsce niezwykłe w skali całego kraju, ponieważ na górze został wybudowany ośrodek sportów zimowych G4W. W 2006 roku zdobył on pierwszą nagrodę na „Najpiękniejszy Produkt i Usługę Warmii i Mazur”.