Ruciane – Nida to miasto w powiecie piskim, w województwie warmińsko – mazurskim. Położone jest na Pojezierzu Mazurskim w otoczeniu lasów Puszczy Piskiej. Miasto zajmuje powierzchnię 17,07 km2, co stanowi 0,9% terenu powiatu piskiego. Łączna powierzchnia gminy to 35,7 tys. ha, z czego aż 25,337 tys. ha stanowią lasy, a około 3,6 tys. ha wody.

Malowniczo położona gmina Ruciane – Nida, w otoczeniu jezior i Puszczy Piskiej, jest jednym z najpiękniejszych miejsc na Warmii i Mazurach. Charakterystyczne dla tego miasta jest to, że składa się ono z dwóch części, które kiedyś tworzyły odrębne miejscowości: Ruciane i Nida. Pomiędzy tymi częściami znajduje się kompleks leśny, a obie części miasta są połączone dwukilometrową drogą zwaną Aleją Wczasów.

Ruciane – Nida to miasto posiadające tradycje turystyczne sięgające XIX i XX wieku. Z uwagi na liczne lasy i jeziora, występują tutaj szczególne predyspozycje do uprawiania sportów wodnych oraz pieszych wędrówek i przejażdżek.

Na terenie gminy Ruciane – Nida zlokalizowane są drogi różnych kategorii: droga krajowa nr 58 Olsztynek – Szczuczyn – przebiega równoleżnikowo na południe od drogi nr 16 przecinając gminy: Ruciane – Nida, Pisz i Białą Piską; droga wojewódzka nr 609 Ukta – Mikołajki o długości 4,46 km; droga wojewódzka nr 610 Piecki – Ruciane – Nida, długość – 7,91km, (odcinek komunikacyjny trasy do Olsztyna).

W mieście Ruciane – Nida funkcjonuje około 450 podmiotów gospodarki narodowej. Zdecydowana większość działała w ramach sektora prywatnego – 95,5%.