Miasto Ryn jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Ryn. Gmina położona jest w zachodniej części powiatu giżyckiego, w środkowo-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego.

Gmina zajmuje powierzchnię 204,54 km2, w tym 4,14 km2 zajmuje miasto (tj. 2,02% całkowitego obszaru gminy). Miasto zlokalizowane jest na brzegu jeziora Ryńskiego oraz Ołów.

Jego struktura funkcjonalno-przestrzenna została ukształtowana historycznie. Pierwsze wzmianki o Rynie pochodzą z kroniki Wiganda z Marburga z 1377 roku. Ukończenie budowy zamku ryńskiego datuje się na 1377 rok, jednak niektóre źródła wskazują na rok 1376. W 1393 roku Ryn został stolicą komturstwa, a pierwszym komturem był Fryderyk von Wallenrod. Na terenie miasta, jak i gminy Ryn znajdują się liczne zabytki nieruchome wpisane do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie. Cześć układu urbanistycznego miasta Ryn została wpisana do Rejestru Zabytków. Dodatkowo, na terenie gminy Ryn znajduje się około 170 stanowisk archeologicznych.

Najważniejszym i najbardziej rozpoznawalnym obiektem zabytkowym w gminie jest zamek w Rynie, który jest drugim, pod względem wielkości zamkiem krzyżackim w Polsce.

Gmina Ryn posiada dobrze rozwinięty układ powiązań komunikacyjnych, na który składają się: droga krajowa nr 59 relacji Giżycko-Ryn-Mrągowo–Stare Kiełbonki-Rozogi, stanowiąca podstawowe połączenie komunikacyjne z regionem; drogi wojewódzkie: nr 592 Bartoszyce-Kętrzyn-Sterławki Welkie-Giżycko; nr 642 Sterławki Wielkie-Ryn-Woźnice; nr 643 Wilkasy-Kozin-droga krajowa 16.

Działalność prowadzona na terenie Gminy Ryn wykorzystuje posiadające uwarunkowania przestrzenne. Do końca XX w. główną dziedziną gospodarki na tych obszarach była działalność rolnicza. Obejmowała ona indywidualne gospodarstwa rolne, a także państwowe gospodarstwa rolne. Na terenie miasta znaczącą rolę odgrywał sektor spółdzielczości inwalidzkiej. W wyniku przemian i przekształceń, które nastąpiły w ostatnich 20 latach odnotowuje się zmiany w strukturze gospodarki gminy oraz miasta.

Malownicze położenie gminy stwarza warunki do wykorzystywania tych terenów na cele działalności turystycznej. W Gminie Ryn zarejestrowanych jest blisko 500 podmiotów gospodarczych.