Miasto Węgorzewo położone jest w województwie warmińsko – mazurskim, w powiecie węgorzewskim. Miasto usytuowane na wysokości 131 m n.p.m. zajmuje obszar 10,88 km2.

Od północnej części gmina Węgorzewo graniczy z obwodem Kaliningradzkim, należącym do Rosji. Miasto leży nad jeziorami Mamry i Święcajty, a przecina je rzeka Węgorapa.

Węgorzewo jest początkiem szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, co stanowi o jego turystycznym charakterze i w pewnym sensie determinuje zarówno rozwój gospodarczy i przestrzenny. Węgorzewo jest atrakcyjną bazą wypadową dla amatorów sportów wodnych oraz doskonałym miejscem na przystanek w trakcie rejsów po okolicznych jeziorach.

Jak we wszystkich miejscowościach regionu, również i tutaj przyroda stworzyła idealne warunki dla żeglarstwa, kajakarstwa i innych sportów wodnych.

Miasto, ze względu na fakt, iż to właśnie tutaj zaczyna się szlak żeglugowy, przez wielu turystów nazywane jest „Bramą Mazur”. Węgorzewo zachęca nie tylko do aktywności związanej z wodą, ale również do jazdy na rowerze.

Węgorzewo, któremu przywrócono w 2002 roku funkcję miasta powiatowego spełnia rolę zaplecza usługowo – produkcyjnego dla rolnictwa.

Dla liczącego ponad 11 000 mieszkańców miasta duże znaczenie ma turystyka, ograniczona niestety do sezonu letniego. Okolice Węgorzewa są bardzo malownicze. Zachęcają do zwiedzania, uprawiania turystyki kwalifikowanej i sportów o każdej porze roku.

Węgorzewo, będące miastem powiatowym pełni funkcję lokalnego węzła komunikacyjnego, charakteryzując się dość korzystnym powiązaniem sieci komunikacyjnej, zapewniającej dogodne połączenie z lokalnymi miejscowościami oraz ponadlokalnymi dużymi ośrodkami miejskimi. Podstawą tego układu są przede wszystkim droga wojewódzka i krajowa przebiegające przez miasto, obsługujące zarazem dużą cześć ruchu wewnętrznego.

W sieci drogowej funkcjonującej na terenie Węgorzewa wyróżnić można: drogi krajowe (łączna długość na terenie miasta – 5,3 km): nr 63: Perły – Kryłowo – Sławatycze – Domaczewo; drogi wojewódzkie (łączna długość na terenie miasta – 2,9 km): nr 650: Stara Różanka – Gołdap.

Struktura zagospodarowania gruntów w Węgorzewie odzwierciedla miejski charakter obszaru. Dominują tu przede wszystkim tereny zurbanizowane. Z kolei analiza obszaru całej gminy, wskazuje na jej rolniczy charakter. Ponad 56% jej powierzchni zajmują użytki rolne. Duży udział, na poziomie 18%, stanowią grunty pod wodami. Ogólna liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Węgorzewie wynosi ok. 1,1 tys.

Do najszybciej rozwijających się branż w Węgorzewie należą branże: usługowa, profesjonalna, naukowa i techniczna, edukacyjna oraz opieka zdrowotna i społeczna. W strukturze własnościowej podmiotów gospodarczych w Węgorzewie zdecydowanie dominują podmioty prywatne (około 95%).