Miasto Giżycko zlokalizowane jest w północno – wschodniej części Polski na terenie województwa warmińsko – mazurskiego. Położone jest w odległości ok. 250 km od stolicy kraju – Warszawy oraz ok. 104 km od stolicy województwa – Olsztyna. Administracyjnie należy do powiatu giżyckiego, jednocześnie pełniąc funkcję stolicy powiatu.

Liczba ludności miasta oscyluje w granicach 29 – 30 tysięcy. Giżycko jest jednym z liderów aktywności gospodarczej swojego regionu. Pod względem liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych powiat giżycki jest na czwartym miejscu w województwie. Dane statystyczne wskazują, iż w mieście działa co najmniej 30 przedsiębiorstw osiągających roczny obrót powyżej 10 mln zł, 12 pomiędzy 5 a 10 mln zł oraz 44 przedsiębiorstwa rejestrujące obrót roczny w zakresie od 1 do 5 mln zł.

Z uwagi na wielkość podmiotów gospodarczych rozwój Giżycka opiera się głównie o mikro i małe przedsiębiorstwa działające na terenie miasta. W mieście funkcjonują aktualnie 4 zakłady pracy zatrudniające ponad 250 osób.

Do największych pracodawców należy m.in.: wojsko, branża oświetleniowa, służba zdrowia i przemysł spożywczy. Działalność największych lokalnych pracodawców dotyczy przede wszystkim: dystrybucji produktów konsumenckich, produkcji jachtów, sprzedaży hurtowej zwierząt, produkcji opraw oświetleniowych, upraw rolnych/sprzedaży produktów rolniczych, przetwórstwa i konserwowanie mięsa, usług hotelarskich, przetwórstwa mleka, usługi sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, robót budowlanych, produkcji maszyn i urządzeń rolniczych, produkcji grzejników i kotłów centralnego ogrzewania, usług szpitalnych.

Giżycko jest największym ośrodkiem turystycznym Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, równocześnie będąc jednym z największych ośrodków rekreacji i turystyki wodnej w całym kraju. Doskonałe warunki dla żeglarstwa, kajakarstwa i sportów wodnych wynikające z położenia miasta przyciągają rzesze turystów spragnionych wypoczynek.

W mieście organizuje się rokrocznie imprezy regatowe oraz prestiżowe zawody żeglarskie, co przyciąga nie tylko amatorów sportów wodnych, ale również i profesjonalistów. Długość trasy żeglugowej wynosi 170 km i łączy Giżycko z Węgorzewem, Mikołajkami, Rucianem Nidą oraz Piszem.

Kierunki rozwoju Giżycka w przyszłości koncentrują się na zapewnieniu zrównoważonego rozwoju miasta poprzez zapewnienie ładu ekologicznego, gospodarczego, społecznego i przestrzennego.