Miasto Mrągowo liczące ok. 22 tys. mieszkańców położone jest w środkowo-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie mrągowskim, na Pojezierzu Mrągowskim, będącym częścią Pojezierza Mazurskiego.

Miasto zlokalizowane jest pomiędzy jeziorami: Czos od wschodu, Juno od północy, Jeziorem Czarnym od północnego – wschodu. Administracyjnie Mrągowo tworzy gminę miejską otoczoną bezpośrednio gminą wiejską Mrągowo.

Miasto położone jest w odległości 59 km od Olsztyna, 90 km od przejścia granicznego z Rosją w Bezledach, 196 km od Gdańska, 197 km od Warszawy.

Wszystkie grunty w granicach administracyjnych miasta Mrągowo zajmują łączną powierzchnię 1 481 ha. Największa część – 483 ha – jest własnością miasta. Nieco mniej, bo 451 ha to grunty należące do osób fizycznych bądź będące w użytkowaniu wieczystymi przez takie osoby. Skarb Państwa jest właścicielem 442 ha gruntów na terenie Mrągowa. Mrągowo przecinają drogi krajowe: nr 16 (Grudziądz – Ostróda – Olsztyn – Mrągowo – Ełk – Augustów – Ogrodniki) oraz nr 59 (Giżycko – Rozogi).

Przez miasto przebiegają także drogi wojewódzkie: nr 600 (Mrągowo – Szczytno) i 591 (Mrągowo – Kętrzyn – Barciany). Miasto posiada obwodnicę w ciągu drogi krajowej nr 59. Oprócz funkcji transportowych, wymienione drogi pełnią także funkcje turystyczne, prowadząc do najczęściej odwiedzanej atrakcji turystycznej regionu – Wielkich Jezior Mazurskich.

W Mrągowie działało ok 2,5 tys. podmiotów gospodarczych. Liczba przedsiębiorstw na przestrzeni ostatnich kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie. Około 95% z nich działa w sektorze prywatnym, gdzie dominują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (ok. 75%). Mrągowo odznacza się dużym nasyceniem rynku podmiotami gospodarczymi.

W Mrągowie na 10 tys. ludności przypada większa liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON niż w powiecie, województwie i kraju.

Szczególne miejsce w strukturze działalności gospodarczej zajmuje sektor turystyczny. Z racji istniejącego na terenie Mrągowa bardzo wysokiego potencjału przyrodniczego, formą turystyki, która odznacza się szczególnie dobrymi warunkami do rozwoju, jest turystyka wodna, w szczególności: turystyka żeglarska, motorowodna, kajakowa, wędkarska. W Mrągowie funkcjonuje 13 obiektów noclegowych, w tym 8 hoteli. W ofercie Mrągowa znajduje się blisko 1,5 tys. miejsc noclegowych.

W Mrągowie działa ponad 60 stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego. Liczba stowarzyszeń i organizacji społecznych z roku na rok systematycznie wzrasta, co jest zjawiskiem bardzo korzystnym, które świadczyć może o rosnącej aktywności i świadomości mrągowskiego społeczeństwa.