press-media

Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie zmodernizuje szlak WJM

Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie, w skład którego wchodzi 12 gmin i 4 powiaty: mrągowski, giżycki, węgorzewski i piski, 21 października 2016 r. w Mikołajkach zawarło umowy partnerskie, dotyczące wspólnej realizacji projektu pn. Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”.

Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie zainwestuje w usługi cyfrowe

Prace nad rozdysponowaniem unijnych funduszy idą pełną parą. 25 maja marszałek Gustaw Marek Brzezin podpisał umowy na dofinansowanie kolejnych przedsięwzięć – tym razem są to inwestycje w szkolnictwo zawodowe oraz wysokiej jakości usługi cyfrowe.

Poczuj inspirację na Mazurach – Mazury to biznes

Przedstawiamy kolejny spot reklamujący Krainę Wielkich Jezior Mazurskich.

Poczuj inspirację na Mazurach – Mazury to biznes

Mazury stanowią inspirację dla wszystkich artystów. Zapraszamy do Krainy Wielkich Jezior.

Mazury To Biznes – spot reklamowy

Poznaj możliwości inwestycyjne w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich.

Mazury To Biznes – spot reklamowy

Poznaj możliwości inwestycyjne w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich.

Mazury to Biznes – Spot reklamowy

Poznaj możliwości inwestycyjne w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich.