Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie zmodernizuje szlak WJM dodano: 2019-12-01 18:55:17

Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie, w skład którego wchodzi 12 gmin i 4 powiaty: mrągowski, giżycki, węgorzewski i piski, 21 października 2016 r. w Mikołajkach zawarło umowy partnerskie, dotyczące wspólnej realizacji projektu pn. Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”.

http://mikolajki.wm.pl/392855,Stowarzyszenie-Wielkie-Jeziora-Mazurskie-zmodernizuje-szlak-WJM.html