Zachęty regionalne:

Centrum Obsługi Inwestora

Personel COI działa według standardów określonych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A., został przeszkolony w Agencji i ma zapewnioną stałą pomoc merytoryczna jej pracowników. Każda z jednostek obejmuje zasięgiem działania teren województwa, w którym ma swoją siedzibę i stanowi źródło aktualnych danych o gospodarce województwa. Centra posiadają też bazy kontaktów z samorządami lokalnymi oraz instytucjami okołobiznesowymi działającymi na rzecz rozwoju województwa.

Głównym celem działania COI jest zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów na poziomie województwa. Centra współpracują z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. przy obsłudze projektów inwestycyjnych oraz prowadzą samodzielnie obsługę inwestorów którzy zgłaszają się do nich bezpośrednio.

Dane teleadresowe

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego
Departament Koordynacji Promocji
Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów,
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
tel.: +48 89 512 51 70
fax: +48 89 512 91 79
www.wrota.warmia.mazury.pl

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie powstała w 1993 roku. Misją Agencji jest działanie na rzecz rozwoju gospodarczego Warmii i Mazur, szczególnie poprzez wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości.

Cel ten realizowany jest poprzez różnorodne działania związane z bezpośrednim wsparciem przedsiębiorstw w formie dotacji, udzielania pożyczek na rozwój działalności, doradztwo w różnorodnych formach i zakresie, organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz działalność informacyjną. WMARR S.A. inspiruje związki pomiędzy podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie działalności gospodarczej.

Dane teleadresowe

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: +48 89 521 12 50
fax: +48 89 521 12 60
www.wmarr.olsztyn.pl

Ponadto wsparcie oferują
następujące instytucje regionalne:

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna

ul. Walentego Barczewskiego 1
10-061 Olsztyn
tel.: 89 535 02 41

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

ul. Teofila Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: 87 565 22 17

Elbląski Park Technologiczny

ul. Sulimy 1
82-300 Elbląg
tel.: 55 239 34 67

Ełcki Park Technologiczny

Podmiejska 5
19-300 Ełk
tel.: 87 732 63 01,

Olsztyński Park Technologiczny
i Inkubator Przedsiębiorczości

ul. Władysława Trylińskiego 2
10-683 Olsztyn
tel.: 89 612 05 00

Warmińsko Mazurska Izba Rzemiosła
i Przedsiębiorczości w Olsztynie

ul. Prosta 38
11-041 Olsztyn
tel.: 89 527 45 55

Olsztyński Inkubator Przedsiębiorczości

Marka Kotańskiego 6
10-167 Olsztyn
tel.: 513 914 689

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy
Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim

Jana Heweliusza 2
11-041 Olsztyn
tel.: 515 229 849

Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020:

Warmińsko-Mazurska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3
10-516 Olsztyn
tel: 89 521 12 50 – sekretariat
fax: 89 521 12 60 – sekretariat

Godziny pracy punktu: poniedziałek 7.30-15.30

e-mail:
wmarr@wmarr.olsztyn.pl

http://www.wmarr.olsztyn.pl/

Telefony do konsultantów:
89 512 12 53
89 521 12 54

Główny Punkt Informacyjny Funduszy
Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Godziny pracy punktu:
poniedziałek 8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail:
gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
89 512 54 86
89 512 54 85
89 512 54 83
89 512 54 82

Wsparcie w ramach
środków unijnych centralnych:

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Żurawia 3/5, 00-503 Warszawa

Godziny pracy:
pon.-pt. 8.00-18.00,
sob. 10.00-14.00.

E-mail:
punktinformacyjny@cpe.gov.pl

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Telefony do konsultantów infolinia:
22 626 06 32

Zachęty krajowe

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

PAIiH S.A. pomaga inwestorom wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości. Przeprowadza inwestorów przez wszystkie niezbędne procedury administracyjne oraz prawne występujące w trakcie realizacji projektu, wspiera także firmy, które już działają.

PAIiIZ oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji, pomoc w znalezieniu odpowiednich partnerów oraz dostawców, jak również lokalizacji.

Misją PAIiH jest również kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w świecie oraz promocja polskich produktów i usług.

Dane teleadresowe

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa
Tel.: +48 22 334 98 00
Fax: +48 22 334 99 99
http://www.paih.gov.pl/pl
http://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora


Regulacje prawne

Informacje na temat regulacji prawnych znajdują się pod adresem: https://www.paih.gov.pl/prawo/system_podatkowy

Więcej informacji na stronie: http://www.paih.gov.pl/dlaczego_Polska/zachety_inwestycyjne

Granty rządowe

Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2023 przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r.

Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań.

O wsparcie wnioskować mogą wyłącznie
przedsiębiorcy planujący inwestycje
w następujących sektorach priorytetowych:

  • sektor motoryzacyjny,
  • sektor elektroniczny oraz produkcji sprzętu AGD,
  • sektor lotniczy,
  • sektor biotechnologii,
  • sektor rolno-spożywczy,
  • sektor nowoczesnych usług,
  • działalność badawczo-rozwojowa (B+R).

Ponadto o wsparcie mogą wnioskować przedsiębiorcy planujący inwestycje produkcyjne w innych sektorach, o minimalnych kosztach kwalifikowanych 750 mln PLN i tworzące co najmniej 200 nowych miejsc pracy, lub o minimalnych kosztach kwalifikowanych 500 mln PLN i tworzące co najmniej 500 nowych miejsc pracy (znaczące inwestycje).

Więcej informacji na stronie: http://www.paih.gov.pl/dlaczego_Polska/zachety_inwestycyjne