Warmia i Mazur atrakcyjne do spędzania czasu wolnego dodano: 2021-08-18 10:30:17

Z badań wynika, że 58% respondentów z terenu Warmii i Mazur uważa swój region za atrakcyjny pod względem życia ogólnie. Także 62% z nich uważa, że jest to najbardziej atrakcyjny teren pod kątem turystyki.

Firma Nexera wspólnie z agencją GfK przeprowadziła badanie sprawdzające, jak mieszkańcy Warmii i Mazur oceniają poziom życia w regionie. Poziom życia, który przy wyborze czy to inwestycji czy też planowania kariery współcześnie jest jednym z kluczowych czynników warunkujących podejmowane decyzje.

Mieszkańcy regionu doceniają go pod względem walorów turystycznych. W kategorii turystyki region Warmii i Mazur uplasował się na pierwszym miejscu wśród terenów objętych badaniem. Jak podają twórcy raportu aż 62% mieszkańców pozytywnie ocenia ofertę turystyczną regionu, który słynie z rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz licznych jezior. Nie bez powodu nazywany jest Zielonymi Płucami Polski.

Autorzy zwracają uwagę, iż kluczowym elementem zwiększającym możliwości rozwoju gospodarczego regionu w kontekście lepszej pracy, wyższych zarobków czy prowadzenia działalności gospodarczej może odgrywać dostęp do szerokopasmowego internetu oraz projekty zwiększające dostępność cyfrową – takie jak realizowany przez Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 projekt pod nazwą Cyfrowe Mazury.

Praca zdalna, możliwa dzięki niezawodnemu łączu internetowemu, otworzyła przed pracodawcami i kandydatami zupełnie nowe możliwości. Lokalizacja przestała być barierą – osoby z mniejszych miejscowości mogą aplikować na stanowiska w dużych miastach, bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania. Z kolei szybki internet, pozwalający na wykorzystanie najnowszych rozwiązań informatycznych w firmie, znacznie zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstw w coraz bardziej cyfrowym otoczeniu biznesowym. Niewątpliwie dostęp do szerokopasmowego łącza jest dużym impulsem do rozwoju małych miejscowości i terenów wiejskich. Cyfryzacja pozwala uwolnić potencjał tych miejsc, poprawić ich atrakcyjność turystyczną i inwestycyjną, zatrzymać depopulację terenów wiejskich, co finalnie przekłada się na jakość życia mieszkańców – mówi Paweł Biarda, członek zarządu Nexery.

To trzecia edycja autorskiego badania Nexery, które zostało zrealizowane przez firmę GfK w marcu 2021 r. Jest jednym z najbardziej przekrojowych źródeł wiedzy o polskich internautach na obszarach, na których brakuje dostępu do szerokopasmowego Internetu lub dostęp do niego jest ograniczony. Badanie przeprowadzono w czterech grupach docelowych – wśród mieszkańców, nauczycieli, przedsiębiorców i urzędników.